Ook in Zaandam wappert de regenboogvlag op Coming Out-dag

De regenboogvlag wappert op Coming Out Dag van het stadhuis in Zaandam.
Foto: Gemeente Zaanstad

Ook in Zaanstad is vandaag op Coming Out-dag de regenboogvlag gehesen om aan te geven dat vrij en veilig leven is het recht van iedereen. Wethouder Rita Noordzij deed dat samen met Frankie Vos van stichting de Zaanse Regenboog. Met het hijsen van de vlag geven gemeenten de boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Sommige mensen vinden het belangrijk om openlijk uit de kast te kunnen komen en anderen kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. ‘Zaanstad is Regenboogstad en viert ook dit jaar de Coming Out dag. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin je kunt zijn wie je bent, ongeacht je identiteit, gender of seksuele voorkeur. Iedereen heeft gelijke kansen. Saamhorigheid, elkaar helpen, je veilig voelen. Zonder iemand uit te sluiten. Wij zetten ons actief in voor de sociale acceptatie en veiligheid van deze gemeenschap. En dat is nog steeds nodig: één op de vijf LHBTI’ers – zowel volwassenen als jongeren – heeft te maken met scheldpartijen, pesterijen, seksueel geweld, bedreigingen, verstoting en fysiek geweld. Enkel omdat ze homo, lesbienne, biseksueel, transgender of een intersekse persoon zijn. Dat is, óók in onze stad, onacceptabel,’ aldus de wethouder in een persbericht.

Regenbooggemeente

Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Vaak wordt ook naar deze gemeenten verwezen met ‘Regenboogsteden’, maar een Regenbooggemeente bestaat strikt genomen meestal uit een of enkele steden en een aantal dorpen. Op 12 oktober 2018 hebben 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee zij (opnieuw) de ambitie uitspraken om het thema seksuele en genderdiversiteit zichtbaar te maken.

Reacties