ZMC zakt nog verder weg bij financiële stresstest ziekenhuizen

Foto: PxHere / Edwintp

Nederlandse algemene ziekenhuizen scoorden in 2018 gemiddeld een 7,4 voor hun financiële gezondheid, een lichte verbetering ten opzichte van de 7,1 van een jaar eerder. Het Zaans Medisch Centrum droeg daar met het rapportcijfer 5 niet aan bij. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark ziekenhuizen van accountancy- en adviesbureau BDO. Het ZMC was één van de organisaties die van de controlerende accountants bij de jaarrekening 2018 een toelichtende patagraaf kreeg vanwege onzekerheid over de continuïteit.

Dat waarschuwt dat het gevreesde zorginfarct nog niet is afgewend: het operationele resultaat stond onverminderd onder druk. De zorgvraag blijft toenemen en dat heeft consequenties voor de betaalbaarheid. De wachtlijsten lopen op en er zijn personeelstekorten. Duurzaam betaalbare en uitvoerbare zorg is nog lang niet in zicht. ‘De noodzaak van een nieuw businessmodel voor de 64 ziekenhuizen is groter dan ooit,’ is de conclusie. Het rapportcijfer van ZMC was vorig jaar nog een 4.

 

 

Het gezamenlijke resultaat van de ziekenhuissector bedroeg 274 miljoen euro in 2018 en dat was een plus van maar liefst 63 miljoen euro ten opzichte van 2017. Het gemiddeld rendement steeg licht, van 1,2 procent in 2017 naar 1,5 procent een jaar later. Dat vooral middelgrote ziekenhuizen als het Zaans Medisch Centrum grote financiële problemen hebben komt doordat de kosten voor huisvesting, extern personeel en ICT blijven stijgen, terwijl de zorgverzekeraars de hand op de knip houden. Voor het Zaanse ziekenhuis dreigt bovendien nog een extra strop: om van de hardnekkige mulitiresistente superbacterie Citrobacter freundii af te komen moet de riolering worden aangepakt en dat gaat miljoenen kosten. Wie die moet gaan betalen is nog niet duidelijk, maar de bestrijding van de bacterie heeft het ziekenhuis inmiddels ook al veel geld gekost.

Reacties

0