Geen verplicht groenquotum in tuinen nieuwe woonwijk

De nieuwe wijk in vogelvlucht.
Foto: Gemeente Zaanstad

Bewoners van de toekomstige woonwijk Gouwpark zullen niet worden verplicht om 50 procent van hun tuinen onverhard te laten. Een motie van Rosa, de SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie kreeg geen meerderheid van de stemmen. De tendens in de raad: het stimuleren van groen is prima, maar dwingend opleggen een stap te ver.

Tuinen zijn belangrijk in een wijk omdat ze zorgen voor het absorberen van regenwater en voor verkoeling bij hitte. De indieners van de motie vinden dat als je eisen stelt aan schuttingen, schuren, tuinmeubilair en vlonders, je die ook kunt stellen aan de tuininrichting. Dat is geen betutteling, maar gezond verstand: zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat tuinen van buren (ook) onder water komen te staan. Een meerderheid had er geen boodschap aan. Alle voordelen van groene tuinen ten spijt – goed voor de luchtkwaliteit, vermindering van concentraties fijnstof in de lucht, heerlijk voor vogels, insecten en andere dieren – zullen er geen regels voor komen in het bestemmingsplan dat gisteren werd aangenomen. Naast alle andere bezwaren werden bovendien problemen verwacht met de handhaving.

Oudere wijken

Wethouder Songül Mutluer zegde wel toe de problematiek van klimaatverandering in relatie tot versteende particuliere erven te laten onderzoeken, omdat die zich uiteraard niet beperkt tot nieuwbouw. Als in andere delen van de gemeente de daar voorziene wateroverlast bij hevige regenval een terugkerend probleem wordt, zal daar onvermijdelijk samen met bewoners naar oplossingen moeten worden gezocht omdat de gemeente alléén er niet toe in staat zal zijn.

Reacties