Aangifte na kraken ‘Verkadevilla’ omdat pand niet leegstond

Foto: Google Street View

De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de krakers van de ‘Verkadevilla’ aan de Provincialeweg in Zaandam omdat zij een pand in bezit hebben genomen dat niet leegstond, maar dat aan de vaste aannemer van Zaanstad in gebruik was gegeven als uitvalbasis en vergaderlocatie en voor de opslag van materialen. De antikraakbewoning moest in maart 2018 worden beëindigd omdat het pand niet langer geschikt was voor bewoning. Het Openbaar Ministerie is na de aangifte aan zet voor een vervolgstap.

Dat antwoordt het college op vragen van Rosa en GroenLinks over een mogelijke ontruiming van villa Westerweide. Het plan is om de woning als informatiecentrum te gaan gebruiken zodra de bouw van de nieuwe woonwijk die erachter gepland is van start gaat. Zaanstad heeft alleen directe invloed op ontruimingen van het eigen vastgoed, door al dan niet aangifte te doen. Dat dat in dit geval is gebeurd is een gevolg van het feit dat het geen leegstaand pand betrof. Zou dat wel het geval zijn geweest dan was waarschijnlijk gewacht met de aangifte tot het moment dat er concrete plannen voor het gebouw waren. De krakers trokken er eind juli in. De gemeente heeft sinds de strafbaarstelling van kraken in 2010 tweemaal eerder aangifte gedaan, aldus het antwoord van het college. In beide gevallen besloot het Openbaar Ministerie tot ontruiming, waarna de betreffende panden verkocht en herbestemd zijn. Er was in die gevallen geen sprake van leegstand na de ontruiming.

Reacties