Hoe zit het hier met klachten over houtrook?

Foto: Pixabay / Yvonne Huijbens

Drie Zaanse fracties willen van het college te weten komen hoeveel inwoners jaarlijks een klacht indienen over rook die veroorzaakt wordt door kachels en andere op hout gestookte vuren en wat de gemeente met deze meldingen doet. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur heeft de afhandeling van overlast door houtrook neergelegd bij de gemeenten, die er zelf maar beleid voor moeten maken. Zaanstad doet daarvoor vooral een beroep op de sociale vaardigheden van de betrokkenen. 

De SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren menen dat inwoners, en met name mensen met gezondheidsproblemen hiervan de dupe worden. Naar aanleiding van berichten over oplopende burenruzies vragen de drie fracties ook hoeveel gevallen van escalerende rookconflicten er bij de gemeente bekend zijn en hoe vaak daarbij buurtbemiddeling is ingezet om tot een vergelijk te komen. Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de politie bij aanhoudende overlast door houtrook, maar wordt daar dan ook op gehandhaafd en wat wordt er dan van de politie verwacht?

Tip: zoek op ‘rook’.
En daarna liepen wij vast…

Motie

De gemeenteraad heeft voor het zomerreces een motie aangenomen voor meer voorlichting over houtstook. Hoe denkt de gemeente met het oog daarop een rol te kunnen spelen in het verminderen van overlast door houtrook? De drie partijen vragen zich in dat verband ook af waarom Zaanstad zich niet heeft aangesloten bij het Platform Houtrook en Gezondheid, dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangeschreven om het stoken van hout in open haarden en kachels te ontmoedigen. Onderzoek van het RIVM toont aan dat haarden en kachels van consumenten een belangrijke bron van roet en fijnstof zijn en dat bij het verbranden van hout schadelijke stoffen vrijkomen zoals fijnstof en dioxines. Weten wat en hoe te stoken en wanneer bij voorkeur niet kan al veel overlast schelen, vandaar de roep om voorlichting. Het Longfonds kan het materiaal verschaffen.

Niet alleen digitaal

Overigens heeft de raad in dezelfde periode ook een motie aangenomen waarin een mogelijke bezuiniging van 30.000 euro op de huis-aan-huisbladen werd verworpen, met als overweging dat volgens cijfers van CBS van december vorig jaar zes procent van de inwoners van Nederland nooit internet gebruikt. ‘Ook deze inwoners moeten op de hoogte kunnen blijven van besluiten van en informatie over de gemeente Zaanstad,’ aldus de raad. Of er in die bladen al aandacht is gevraagd voor de houtstookproblematiek kunnen wij niet met zekerheid zeggen of ontkennen. 

Reacties

0