‘De Zorgwaakhond’ komt met vervolg op item over Evean Guisveld

POV-voorman Harrie van der Laan is één van de geïnterviewden.
Foto: Facebook / POV

Het Max-programma De Zorgwaakhond is afgelopen week opnieuw naar Zaanstad afgereisd om tv-opnames te maken voor een vervolg op de uitzending over het Evean-verzorgingshuis Guisveld in Zaandijk. In de eerste uitzending die veel stof deed opwaaien werden misstanden aangekaart die daarna door een aantal personeelsleden én de directie weersproken werden. Maar vervolgens kwam datzelfde personeel met een petitie met ruim 800 handtekeningen voor verlaging van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Naar aanleiding van de uitzending over Evean Guisveld meldde wethouder Natasja Groothuismink eind april dat haar na een gesprek met de directie duidelijk was geworden dat het beeld dat door de programmamakers werd geschetst geen recht deed aan de kwaliteit van de geleverde zorg, ‘noch aan de werksfeer‘. In een memo aan de gemeenteraad schreef ze dat Evean in 2017 is gestart met een organisatieontwikkeling, in nauwe samenspraak met de werknemers. ‘Het resultaat is het professionaliseringstraject Kwaliteit in het bedrijf. Dit programma is in 2018 is begonnen en loopt nog. Kern van de ontwikkeling is het ontwikkelen van meer professionaliteit en lerend vermogen. De interventie van de FNV heeft ertoe geleid dat op alle locaties verbeterpunten zijn doorgevoerd. Een van de belangrijkste aandachtspunten was het in lijn brengen van de werkprocessen en – roosters met de afspraken in de CAO. Dit is half 2018 gereed gekomen. Dit is in nauwe samenwerking met de OR en FNV gebeurd.‘

Er was ook een aantal afspraken gemaakt:

  • De directie van Evean en de wethouder hebben ieder kwartaal een afspraak om ontwikkelingen en signalen door te spreken.
  • Evean verkent de mogelijkheden om intensiever deel te nemen aan projecten met de gemeente en onder andere Werkom om de re-integratie en instroom van werkzoekenden in de zorg te stimuleren.
  • De gemeente en de zorgpartners delen kennis en inzichten in de toekomstige ontwikkeling van de ouderenzorg, om elkaar te kunnen versterken.
Een deel van het Evean-complex in Zaandijk.

In juni dit jaar meldde de FNV echter: ‘Zorginstelling Evean eist veel te veel van zijn zorgprofessionals. Zij moeten zich in steeds meer bochten wringen om hun werk nog te kunnen doen en worden geacht hun mond te houden in een zwijgcultuur. Zij zijn dat beu. Hun klachten moeten vanaf nu gehoord worden door hun directie.Dat staat haaks op het Evean Kwaliteitsverslag 2018 (pdf), waarin onder meer te lezen is dat Evean zichzelf ziet als een lerende organisatie. ’Leren voltrekt zich voornamelijk in de interactie tussen de medewerker en de omgeving. Leren vindt dus vooral plaats bij de dagelijkse uitvoering van het werk, bij het analyseren en oplossen van problemen in het werk. We koesteren wat goed gaat, maar pakken zaken die minder goed gaan effectief aan. Kort cyclische feedback, continue reflectie en dialoog worden gestimuleerd en vinden in een open klimaat plaats.´

Werkplezier

In jaarlijkse gesprekken wordt het werkplezier besproken, aldus dat document, en komen onderwerpen als‘effectief samenwerken, initiatief nemen, je gezond voelen van lichaam en geest, plezierig werken, deskundig en vaardig zijn in je vak, balans werk / privé en werkklimaat en resultaat behalen bij de cliënt’ ter sprake. ‘De afspraken en de voortgang worden geëvalueerd met de medewerker en de leidinggevende.‘ Dat alles kon echter niet een stijdend ziekteverzuim voorkomen, wat een goede graadmeter is voor het welbevinden op de werkvloer.

Veel verzuim, te weinig mensen

Het verzuimpercentage steeg van 6,8 procent in januari 2018 naar 8,8 procent in december. Dat hoge percentage had ‘een enorme impact op de personele bezetting, op de begroting en op het welbevinden van medewerkers‘ zo meldt het Kwaliteitsverslag. Ook al omdat niet alle vacatures kimden worden vervuld: er was vorig jaar voor in totaal 452,11 fte aan vacatureruimte en recruiters konden slechts 342,51 fte invullen. Een van de oplossingen die daarvoor werd gevonden was het aantrekken van personeel uit Curaçao. En ‘de samenvoeging van flex en vast binnen één afdeling bleek een goede stap waardoor eenvoudiger kennis uitgewisseld en sneller elkaars expertise ingezet kan worden.‘

Wanneer de tweede uitzending van De Zorgwaakhond over Evean Guisveld dit najaar op de buis komt is nog niet bekend. Eén van de geïnterviewden is fractievoorzitter Harrie van der Laan van de Partij voor Ouderen en Veiligheid, de lokale partij die al tweemaal vragen stelde over de gang van zaken bij Evean.

Reacties