Populariteit dreigt treinreizen de das om te doen

De metamorfose van het station in Zaandam in goed onderweg.
Foto: Gemeente Zaanstad

De grenzen aan de groei van het treinverkeer worden jaren eerder bereikt dan eerder was berekend. In de eerste helft van dit jaar groeide het aantal gereisde treinkilometers met 4,6 procent harder dan gedacht. Ook op de Zaanse stations wordt het steeds drukker

Het Rijk rekende erop dat het spoorplafond in 2030 zou worden bereikt, maar volgens de NS gebeurt dat al in 2027 en mogelijk zelfs al in 2025 als de trend van de eerste helft van dit jaar zich doorzet. Concreet betekent dit dat de NS de dienstregeling straks nauwelijks nog kan uitbreiden, omdat er niet meer treinen op een traject passen. Ook langere treinen op de drukste trajecten is geen oplossing, omdat de perrons op sommige stations te kort zijn.

Tienminutentreinen

Voor nu breiden de NS de capaciteit nog fors uit met nieuwe treinen om de groei van het aantal reizigers het hoofd te kunnen bieden. Verder pleit het spoorbedrijf ervoor om het budget van spoorbeheerder ProRail versneld beschikbaar te stellen om knelpunten in de infrastructuur vóór 2027 op te lossen. Daarbij kan dan gedacht worden aan het plan van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat om Amsterdam CS klaar te stomen voor een groei van 34 treinen naar 57 treinen per uur. Hierdoor zouden op het traject naar Zaanstad en verder richting Alkmaar tienminutentreinen kunnen gaan rijden.

Minder vaak zitten

De drukte op het spoor betekende dat de kans op een zitplaats in de spits daalde van 95,5 procent naar 95 procent. De punctualiteit nam ook iets af. In de eerste zes maanden kwam 92,9 procent van de treinen op tijd, inclusief overstappen. Dat was een jaar eerder nog 93,1 procent. Vooral de hogesnelheidslijn zorgde – mede door softwareproblemen – nog vaak voor vertragingen. Desondanks waren reizigers tevredener dan een jaar eerder: 88 procent gaf een rapportcijfer 7 of hoger, tegenover 84 procent een jaar eerder.

Reacties

0