Vergunning aangevraagd voor nieuwbouw Oostzijde

Foto: Google Street View

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van elf grondgebonden woningen en vijf appartementen aan de Oostzijde 192 in Zaandam. Daarnaast is toestemming gevraagd voor gevelrenovatie en de vernieuwing van bestaande gebouwen.

Het gaat om een bedrijventerreintje dat grotendeels onbebouwd is. De vergunningaanvraag leidde meteen tot ongerustheid en een oproep om alert te zijn op de Facebookpagina Groenzaans – Houd en maak Zaanstad groen vanwege de aanwezigheid van twee fraaie, beeldbepalende platanen aan weerszijden van de ingang van het terrein. Bij bouwwerkzaamheden zijn bomen vaak het ondergeschoven kindje: ze worden ook als in de plannen staat dat ze blijven staan met enige regelmaat dermate beschadigd dat ze onveilig worden en alsnog gekapt moeten worden. Dat gebeurde onder andere bij de verbouwing van het AH-filiaal in Koog aan de Zaan en bij de sloop van basisschool Willibrord aan het L.T. Roggeplein in Zaandam.  

Reacties

0