PVV voorziet verkeersinfarct tijdens afsluiting twee bruggen

Foto: Google Street View

De PVV heeft een serie vragen voor het college naar aanleiding van de voorgenomen afsluitingen van de Wilhelminabrug (vanaf 23 september acht maanden dicht) en Beatrixbrug (vanaf half januari 2020 vier maanden) in het centrum van Zaandam. Voor voetgangers en fietsers komt er vanaf half januari een pontonbrug ter hoogte van het Zaantheater, maar ook daar heeft de fractie twijfels over.

Niet de gemeente maar de provincie is verantwoordelijk voor het werk aan de Wilhelminasluis en de daaruit voortvloeinde ergernissen voor het verkeer, dus Zaanstad zal voor de antwoorden in Haarlem moeten zijn. De PPV ontdekte op de website van de provincie Noord- Holland dat in januari en februari vijf weken in de sluis gewerkt wordt en dat deze dan alleen op bloktijden te gebruiken zal zijn voor de scheepvaart: van 06:00 tot 08:00 uur, van 12:00 tot 14:30 en van 18:30 tot 22:00 uur. Daarna zal de sluis twee maanden helemaal niet beschikbaar zijn voor de scheepvaart en kan de pontonbrug 24/7 gebruikt worden. Dit leidt onder meer tot de vraag waarom het scheepvaartverkeer niet vier maanden kan worden stilgelegd in plaats van twee. De andere vragen zijn:

 • Waarom is er niet gekozen om de twee bruggen na elkaar te vervangen, in plaats van – deels – tegelijkertijd?
 • Tijdens de bloktijden voor de scheepvaart zal de pontonbrug verwijderd moeten worden, is er dan voor voetgangers en fietsers een alternatieve route? Zo ja, welke? Indien nee, waarom niet, is dan het hele centrum waaronder het NS-station zeer slecht bereikbaar vanuit Zaandam Oost?
 • Moeten de fietsers die de pontonbrug gebruiken vier maanden met hun fiets een trap oplopen?
 • Is deze pontonbrug ook toegankelijk voor brommers en (snor)scooters?
 • De lift naar de kade waar de pontonbrug wordt aangesloten achten wij niet toereikend voor alle gebruikers die slecht ter been zijn (rollatorgebruikers) en rolstoelgebruikers, deelt het college die mening?  
 • Waarom is er met de bloktijden geen rekening gehouden met de schooltijden van kinderen die aan de andere kant van de bruggen op school zitten?
 • Er rijden dagelijks 140 bussen door de Vinkenstraat, naar en vanaf de drukke halte op de kop van de Gedempte Gracht en de Peperstraat. Is het centrum van Zaandam in de vier maanden dat de Beatrixbrug is afgesloten nog wel bereikbaar met het openbaar vervoer?  
 • Worden buspassagiers vanuit Zaandam Oost geacht uit te stappen in de Peperstraat en dan naar de Burcht te lopen om via de pontonbrug het winkelgebied te bereiken? Is deze route niet veel te lang en te omslachtig voor ouderen en mindervaliden en wordt daarmee geen te hoge drempel opgeworpen voor een bezoek aan het centrum? 
 • Is erover nagedacht om tijdens deze vier maanden van afsluiting voor ouderen en mindervaliden een pendeldienst op te zetten naar het centrum?  
 • Zal de afsluiting van de twee bruggen financiële gevolgen hebben voor de Zaanse middenstand? En zo ja, komt er dan een schadeloosstelling?
 • Gelden de bloktijden waarop de scheepvaart gebruik kan maken van de sluis ook voor de koopavond? 
 • Veel winkels in het centrum zullen via de Rozengracht en de Hogendijk bevoorraad moeten worden, wordt er rekening gehouden met bouwprojecten (bouwketen, bevoorrading) die gaande zijn op de Hogendijk? 
 • Wat betekenen de afsluitingen voor de aanrijtijden van hulpverleners die in het centrum moeten zijn er hoe worden problemen hiermee voorkomen?  
 • Is overwogen om tijdens de vier of acht maanden durende afsluiting van de bruggen een tijdelijk parkeerverbod in te voeren op de Hogendijk?
 • Welke overige maatregelen worden genomen om de veiligheid en de bereikbaarheid te vergroten/garanderen en de overlast te minimaliseren?

Reacties