Zaanstad bijna een ton armer door afblazen asielzoekerscentrum

Foto: Google Street View

Zaanstad is bijna een ton armer omdat het asielzoekerscentrum in het oude pand van het UWV in Zaandam er uiteindelijk toch niet kwam.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers claimde ruimte voor de opvang van vluchtelingen, liet de gemeente een geschikte plek zoeken en toen die eenmaal gevonden was, en er onder omwonenden de nodige commotie was ontstaan, was het opeens allemaal niet nodig meer. De stroom migranten droogde op en in plaats van een tekort aan opvangplekken had het COA opeens een overschot.

Zaanstad had inmiddels 228.323 euro aan kosten gemaakt en krijgt daarvan van het COA 132.447 euro terug. Dat gebeurt op grond van een afspraak tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarin is geregeld dat gemeenten eenmalig in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in bepaalde gemaakte kosten, maar niet voor het hele bedrag. Zaanstad blijft dus zitten met een onnodige uitgave van 95.882 euro, een kantoorpand waar alsnog een bestemming voor moet worden gevonden en de toezegging van het COA dat die organisatie, mocht het nodig zijn, niet zal aarzelen om opnieuw een beroep op Zaanstad te doen.

In een poging om de pijn wat de verzachten wordt door het college aangevoerd dat de kosten voor de aangevraagde omgevingsvergunning voor het pand Saendenborch kunnen worden gedekt uit de leges. Er werd door Zaanstad voor betaald aan Zaanstad en Zaanstad geeft Zaanstad dat geld weer terug. Omdat die leges kostendekkend moeten zijn, vloeit daar in elk geval geen bloed uit.

Kostenoverzicht AZC

Honderd procent vergoed worden de kosten voor draagvlak (informatieavonden en communicatieactiviteiten):

  • audiovisuele ondersteuning 2398 euro
  • inhuur gespreksleider 1096 euro
  • beveiliging en catering voor informatiebijeenkomsten 5037 euro
  • drukwerk en portokosten 357 euro
  • draagvlakonderzoek 24.524 euro

Totaal 33.410 euro

Vergoeding van 66,7 procent voor de kosten van beleids-, staf- en projectmedewerkers (zowel eigen personeel als externe inhuur), exclusief de planvorming:

  • inzet externen 19.791 euro
  • nettosalariskosten interne medewerkers 79.245 euro

Totaal 99.036 euro

Niet in aanmerking voor een tegemoetkoming:

  • 33,3 procent van die 99.036 euro, zijnde 49.444 euro
  • overhead interne medewerkers 46.438 euro

Totaal 95.882 euro

Reacties