Meer afval naar Nauerna als gevolg van problemen AEB?

Foto: Google Street View

De SP is bezorgd dat afval dat niet langer verbrand kan worden bij het deels stilgelegde Afval Energiebedrijf in Amsterdam voor een deel terecht zal komen op de stortplaats in Nauerna, omdat het aantal plekken waarnaar kan worden uitgeweken beperkt is. De fractie wil onder andere van het college weten of de problemen bij AEB zullen leiden tot meer afval voor Nauerna dan tot nu toe voorzien was.

Nederland had een overcapaciteit voor het verbranden van huishoudelijk afval en daarom zijn in het verleden langjarige contracten afgesloten in het Verenigd Koninkrijk. Dat leidde tot een overschot aan vuil, waardoor voor verbranding geschikt materiaal toch in Nauerna belandde. En nu is het beeld opeens weer radicaal veranderd omdat AEB vier van de zes verbrandingslijnen uit veiligheidsoverwegingen heeft moeten stilleggen. Het Britse huisvuil moet nu ergens anders worden verbrand – of worden gestort – of er moet rekening worden gehouden met hoge schadeclaims wegens contractbreuk. De SP vraagt zich af of door deze ontwikkeling (nog) meer Brits afval in Nauerna zal belanden: in 2016 werd daar mede door de import 63.000 ton vuil gestort. Een kwart van alle voor verbranding bestemd afval voor AEB komt uit het Verenigd Koninkrijk. De herstel- en onderhoudswerkzaamheden bij het Amsterdamse bedrijf gaan zes tot negen maanden duren – als het tenminste overeind blijft.

Meer afval dan voorzien?

In Nauerna wordt nog tot 1 april 2022 gestort; daarna is het definitief afgelopen met de stortplaats. Afval dat daar terechtkomt blijft er ook liggen en wordt niet later alsnog verbrand. Zal, door de moeilijkheden bij AEB en de eventuele stort van afval dat voor AEB was bestemd de locatie Nauerna langer dan voorzien open moeten blijven, wil steunfractielid Anna de Groot weten. Daarnaast vraagt de SP opheldering over de gevolgen van een hogere afvalberg in Nauerna voor het park dat ook het resterende deel van de stortplaats moet gaan bedekken. Het al afgeronde deel is al maandenlang dicht voor het publiek vanwege gezondheidsrisico’s voor recreanten

 

Reacties

0