Voorlopig geen stank meer te verwachten van AEB

Foto: Google Street View

De PVV maakt zich zorgen over het ’onthutsende debacle‘ met het Amsterdamse Afvalenergiebedrijf (AEB) en vreest dat alle belastingbetalers in de provincie uiteindelijk gaan opdraaien voor de rekening. De Telegraaf meldde gisteren dat het bedrijf aan de overkant van het Noordzeekanaal op omvallen staat en dat het bovendien jarenlang gevaarlijke situaties heeft opgeleverd. Storingen leidden in het verleden ook tot stankoverlast in Zaanstad.

Volgens de krant werd AEB jarenlang onbekwaam geleid. Er werd niet geïnvesteerd in controlesystemen, geen preventief onderhoud aan de machines gepleegd en het personeel was onvoldoende op de taken voorbereid. De nieuwe directie heeft een tikkende tijdbom aangetroffen en de gemeente Amsterdam gaat als eigenaar van alle aandelen waarschijnlijk voor tientallen miljoenen het schip in. De PVV voorziet dat het daarbij niet zal blijven en eist in schriftelijke vragen openheid van het dagelijks bestuur van de provincie, die eveneens geld in het bedrijf stak. De PVV wil weten hoeveel precies en of de provincie op de hoogte was van de ’gigantische problemen‘ bij het bedrijf. Daar is nu meer dan de helft van de afvalverbranding uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd.

Verscherpt toezicht

Sinds vorig jaar staat AEB onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied na een serie branden. Door de nu genomen maatregelen zal vooral het bedrijfsafval door AEB geweigerd moeten worden en door collegabedrijven moeten worden verwerkt. Zo blijft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht volgens het Parool zitten met 250 ton slib per dag, acht vrachtwagens vol. Nederland heeft toch al een tekort aan slibverwerkers en daarom staat het waterschap binnenkort voor een lastige keuze: de waterzuivering stokt en Amsterdam kan het rioolwater niet meer kwijt of het slib wordt in het Noordzeekanaal gestort. Beide oplossingen zijn eigenlijk ondenkbaar.

Brits afval

AEB komt overigens niet voor het eerst in grote financiële problemen: in 2015 moest de gemeente ook al tientallen miljoenen bijleggen om het bedrijf te redden. Bijkomend probleem is dat AEB langlopende contracten aangegaan met afvalbedrijf Renewi voor de verbranding van afval uit het Verenigd Koninkrijk. Nu meer dan de helft van de verbtandingscapaciteit niet meer beschikbaar is kan het bedrijf niet aan die contracten voldoen. De kans is groot dat daarvoor een gepeperde rekening op de mat zal vallen. Wat dit alles betekent voor bijvoorbeeld de verwerker van Zaans afval HVC in Alkmaar is nog niet duidelijk.

Energyra

De PVV vindt dat Noord-Holland moet stoppen met ‘het verspillen van belastinggeld aan ‘groene‘ bedrijven‘. Eerder dit jaar ging de door Haarlem gesubsidieerde zonnepanelenfabriek Energyra in West-Knollendam failliet en ondanks in eerste instantie hoopvolle berichten over een doorstart is daar sindsdien niets meer over vernomen.

 

 

Reacties

0