‘Dolende mensen met dementie horen niet op politiebureau’

Foto: PxHere

Er moet een plek komen in Zaanstad waar dolende mensen met dementie enkele uren kunnen worden opgevangen tot duidelijk wordt waar zij thuis zijn. Dat schrijven de PVV, POV en PvdA in een agenda-initiatief waarmee ze de ontwikkeling van Zaanstad tot een ‘dementievriendelijke gemeente’ willen versnellen. De hele gemeenteraad schaarde zich eerder achter een motie van het trio partijen om dat in gang te zetten.

In februari meldde het college al dat Zaanstad samen met ‘actieve ketenpartners’ rond dementie de mogelijkheid gaat onderzoeken voor het dementievriendelijk maken van de gemeente en de Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA en PVV vragen nu met welke partners precies wordt samengewerkt en wat de status van het onderzoek is. ‘Uit gesprekken met de politie Zaanstreek -Waterland blijkt dat het soms nodig is mensen met dementie tijdelijk, voor een paar uur, onder te brengen wanneer zij ‘verdwaald’ zijn en de politie moet uitvinden waar de woonplek is. Het politiebureau is daar niet de geschikte plek voor,‘ schrijven ze ook. Deze kwestie lijkt vooralsnog niet te zijn meegenomen in de problematiek rond dementerende mensen.

De partijen vragen ook aandacht voor de ontwikkeling dat inwoners met de ziekte van Alzheimer steeds vaker langer thuis blijven wonen en dat dit betekent dat er niet alleen meer mantelzorgers komen maar dat meer inwoners en organisaties in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie. Het is daarom van belang dementie te herkennen en daar vervolgens goed mee om te gaan. Kennis vergroten kan onder meer via de website Samendementievriendelijk.nl, een gemeenschappelijk initiatief van onder andere de Stichting Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De site biedt trainingen ‘goed omgaan met dementie’ aan op locatie of online en op maat gemaakt voor een organisatie of doelgroep. Voor inwoners en vrijwilligers is de training gratis; voor medewerkers van de gemeente moet betaald worden.

Mantelzorgers

De drie fracties stellen voor om samen met de stichting Alzheimer Nederland Zaanstreek – Waterland te inventariseren welke afdelingen binnen de ambtelijke organisatie gebaat zijn bij het volgen van een training, om jaarlijks op de Wereld Alzheimer Dag de gratis online basistraining onder de aandacht van inwoners te brengen en om ook de medewerkers van de Sociale Wijkteams daarop te wijzen. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is goede begeleiding nodig. Stichting Alzheimer Nederland beschrijft daarbij de volgende aandachtpunten: 

  • Tijdige diagnose, voor goede zorg is een tijdige diagnose een voorwaarde; 
  • Casemanagement, ieder persoon met (een vermoeden van) dementie heeft vanaf de start van het diagnostisch traject recht op casemanagement dementie; 
  • Thuiszorg, dagbesteding en woonvoorzieningen, het organiseren van goede thuiszorg, dagbesteding en woonvoorzieningen door de gemeente is van belang. De Zorgstandaard Dementie is hierbij een goede houvast; 
  • Steun voor mantelzorgers. Die zijn vaak zwaarbelast. Daarom is het nodig hen te ontlasten zodat zij gezond blijven en hun zorgtaak langer kunnen volhouden. Dit kan door het faciliteren van kortdurende opvang van mensen met dementie of respijthulp en lotgenotengroepen.

Er zijn 270.000 mensen in Nederland met dementie. De kans om dementie te krijgen is één op vijf. Dementie komt ook bij jonge mensen voo: 12.000 mensen jonger dan 65 jaar hebben dementie. In 2040 wordt een verdubbeling van het aantal mensen met dementie verwacht. De overbelasting van mantelzorgers bij dementie in de thuissituatie is hoog: 52 procent is tamelijk tot overbelast. Ook zijn mantelzorgers van mensen met dementie twee keer zo eenzaam als de gemiddelde Nederlander. Alle voorstellen willen de PvdA, PVV en POV na de zomer graag bespreken met de wethouder en de overige fracties in de raad.

Reacties