Zomervakantie op het politieke strijdtoneel

Foto: Wikimedia

Zaanstad gaat de zomervakantie in met een beschadigd college waarin belangrijke taken moeten worden waargenomen door de zittenblijvers – zo ontbreekt een Onderwijswethouder terwijl het nog maar de vraag is of alle basisscholen het rooster qua bezetting rond kunnen breien en zit er niemand op Financiën terwijl het geld bepaald niet tegen de plinten klotst. In september wordt naar verwachting de informatie- en formatiefase opgestart.

De overgebleven coalitiepartijen PvdA, Rosa, CDA, ChristenUnie en D66 hebben inmiddels de verkennende gesprekken met de SP, Groen Links en de VVD afgerond en er komen nog vervolggesprekken met Democratisch Zaanstad en Denk, die eind augustus plaatshebben. De Partij voor de Dieren is afgehaakt, zoals eerder ook de PVV al deed. De Partij voor Ouderen en Veiligheid en Liberaal Zaanstad zijn nooit aangeschoven. Ook DZ ontbrak in eerste instantie, maar dat is inmiddels rechtgezet.

Partij voor de Dieren

‘In het gesprek met de Partij voor de Dieren zijn wij gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de PvdD niet verder deelneemt aan de gesprekken om tot een coalitie te komen. Wel hebben zij duidelijk aangegeven welke punten voor hen belangrijk zijn om te realiseren in deze raadsperiode,‘ schrijven René Tuijn (PvdA), Ruud Pauw (Rosa), Martin Hoek (D66), Marc Wit (CDA) en Christa Neefjes (CU) in een voortgangsrapportage. ‘We hebben afgesproken dat wij deze punten meenemen in de gesprekken in de formatiefase met de partijen die aan deze fase deelnemen. De uitkomst van die gesprekken bespreken we met de PvdD om na te gaan wat de mate van realisatie van de wensen van de Partij voor de Dieren betekent voor hun steun aan de coalitie.’

Reacties