Rondweg Westerkoog: 50 kilometer maar bij voorkeur 30

Foto: Google Street View

Het voorstel van de gemeente om één kant van de rondweg in Westerkoog (De Wildeman) in te richten als een doorgaande 50-kilometerweg en de Glazenmaker grotendeels in te richten als een 30-kilometergebied heeft geen genade gevonden in de ogen van de klankbordgroep, waarin een 40-tal wijkbewoners vertegenwoordigd is. De maximale snelheid blijft overal 50, wat de bewoners ook graag anders hadden gezien. 

De wensen van die groep kwamen neer op vier uitganspunten: het verlagen van de snelheid van het autoverkeer op de hele rondweg, een verdeling van het verkeer over beide delen van de rondweg, veilige fietsvoorzieningen, veilige oversteekmogelijkheden, behoud van het groen en een rotonde aan de noordzijde van de rondweg. Alleen aan die eerste wens wordt geen gehoor gegeven: de hele rondweg kan volgens het college geen 30-kilometergebied worden omdat volgens de landelijke richtlijnen auto- en fietsverkeer dan gemengd over de weg zou moeten rijden en dat voor de rondweg geen optie is. De verkeerspolitie zag er niets in en de Vervoerregio waarschuwde dat de betrouwbaarheid van de dienstregeling van de bussen in het geding zou komen. Er worden nu snelheidsremmende maatregelen genomen waardoor de maximale snelheid van 50 kilometer per uur ‘sterk teruggebracht wordt‘, aldus het college. De adviessnelheid wordt 30.

De gekozen oplossing is niet conform Duurzaam Veilig. Een 30-kilometerinrichting volgens het boekje staat gemengd verkeer toe, heeft geen oversteekvoorzieningen (zebrapaden), kent een smal wegprofiel, kentverkeer van rechts voorrang toe en er worden snelheidsremmers zoals drempels geplaatst om een lage snelheid af te dwingen. Met het aantal auto’s dat over de rondweg gaat rijden na de permanente openstelling van de busbrug is deze inrichting niet veilig genoeg. Voor het 50/30-ontwerp is een milieuonderzoek uitgevoerd met betrekking tot geluid en fijnstof. Om te bepalen of voor het adviessnelheid-30-ontwerp (aanvullende) maatregelen nodig zijn, moet dit onderzoek opnieuw uitgevoerd worden. Voor de door veel wijkbewoners gewenste Westerkoogweg binnendoor is geen geld.

Na de vaststelling van het ontwerp door het college zal dat in een paar bijeenkomsten aan alle inwoners van Westerkoog worden voorgelegd. Eind dit jaar zou het definitieve ontwerp dan door de gemeenteraad kunnen worden besproken en goedgekeutd. Daarna pas kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd en de werkzaamheden worden opgestart. Tegen het verlenen van de vergunningen kan doot belanghebbenden te zijner tijd nog bezwaar worden gemaakt.

Reacties