Meer acties voor collectieve inkoop ‘duurzaamheid’ op komst

Foto: Pixabay

Het college wil een tandje bijzetten om inwoners zover te krijgen actie te ondernemen in de aanloop naar een algehele afkoppeling van het aardgasnetwerk. Inwoners van Zaanstad die daar geen prijs op stellen kunnen bij de gemeente aangeven dat ze geen brieven over collectieve inkoopacties van verduurzamingsmaatregelen (meer) in de bus willen krijgen.

Voor het versturen van de brieven ‘aan de eigenaar van deze woning’ wordt gebruikgemaakt van adresgegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) in combinatie met het bouwjaar van woningen, zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Deze gegevens mogen hergebruikt worden zolang ze – door koppeling met andere data – niet te herleiden zijn tot personen. Het ‘type woning’ dat ook wordt meegenomen bij het opstellen van de verzendlijst is een gegeven uit de WOZ-administratie, maar dat leidt niet tot de identificatie van personen door de bedrijven die betrokken zijn bij de collectieve aanbiedingen, aldus het schrijven.

Hoog energieverbruik

Om de klimaatneutrale gemeente te worden die het college voor ogen staat is verduurzaming van de bestaande woningvoorraad onontbeerlijk. In Zaanse huizen wordt relatief veel energie gebruikt, doordat deze voor een groot deel voor 1976 gebouwd zijn toen het begrip ‘energiezuinig‘ nog geen rol speelde. De komende jaren moeten deze woningen zo worden aangepast dat ze op termijn over kunnen schakelen op aardgasloze verwarming: met goede isolatie en een eigen systeem om duurzame energie op te wekken.

Ontzorgen

Daar waar veel inwoners zich wel bewust zijn van de komende transitie, komen ze toch maar mondjesmaat in actie: ze hikken aan tegen de kosten, de werkzaamheden zelf, de tijd die erin gestoken moet worden of een gebrek aan kennis. De collectieve inkoopacties voor verduurzamingsmaatregelen moeten de burger voor een groot deel ontzorgen en bovendien de financiële drempel verlagen doordat samen inkopen zorgt voor lagere prijzen. De acties worden georganiseerd door een onafhankelijke professionele organisatie, die van de uitvoerende bedrijven een standaardvergoeding krijgt voor zaken als een schouw en een maatregelinventarisatie aan huis.

Hoewel de gemeente dus eigenlijk niets met het aanbod te maken heeft, worden de brieven aan de inwoners wel ondertekend door het college. ‘De ervaring leert dat uitnodigingsbrieven ondertekend en verstuurd door de gemeente essentieel zijn bij collectieve inkoopacties. Een brief ondertekend door de wethouder geeft vertrouwen in wat wordt aangeboden en maakt dat woningeigenaren wél overgaan tot handelen,‘ is de ervaring. Tussen 2016 en 2018 zijn collectieve inkoopacties effectief gebleken: jaarlijks hebben 600 tot 1000 woningeigenaren eraan meegedaan.

 

Reacties