Gemeente heeft optie op KPN-gebouw Krimp voor museum

Foto: Google Street View

De gemeente en de Amsterdamse woningcorporatie Ymere hebben begin vorige maand al een intentieovereenkomst getekend waarmee Zaanstad een optie heeft genomen op de mogelijke aankoop van het voormalige KPN-gebouw aan de Krimp in Zaandam. Ymere wil dat leegstaande pand kwijt maar heeft Zaanstad tot 1 oktober te tijd gegeven om te besluiten of die het zelf wil hebben, om er een museum in te vestigen.

Door het tekenen van de intentieverklaring voorkomt de gemeente dat het gebouw voor haar neus wordt weggekaapt en dat het plan om het Zaans Museum aan een locatie in het centrum van de stad te helpen de prullenbak in kan. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels per brief op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling. De uitkomsten van een gemeentelijk haalbaarheidsonderzoek naar een museum in het gebouw worden nog deze maand verwacht, maar pas na het zomerreces wordt duidelijk of het college het plan wil doorzetten. Er wordt ook een doorrekening gemaakt van mogelijke woningbouw op deze plek naast het Czaar Peterhuisje. Op basis van alle onderzoeken wordt in het najaar een voorstel aan de raad voorgelegd over het al dan niet aankopen van de grond en de opstal, aldus de brief.

Een motie van de SP om een museum bij voorbaat onmogelijk te maken ten faveure van woningbouw haalde het vorige maand niet. Op dat moment was de intentieovereenkomst naar nu blijkt al gesloten, maar nog niet bekendgemaakt. 

 

 

Reacties