Nog steeds geen uitsluitsel over herkomst superbacterie in ZMC

Foto: Google Street View

Er is nog steeds geen oorzaak gevonden voor de steeds opnieuw opduikende multiresistente superbacterie in het Zaans Medisch Centrum, zo valt op de maken uit een Kamerbrief van minister Bruno Bruins. Hij heeft geen ‘majeure nieuwe feiten‘ te melden en schrijft dat enkele onderzoeken nog niet zijn afgerond.

Het laatste nieuws was dat de bacterie mogelijk zijn oorsprong vindt in de riolering onder het relatief nieuwe Zaanse ziekenhuis, maar die theorie is dus nog niet bevestigd. In de brief van de minister is sprake van ‘nieuwe maatregelen‘ die zijn doorgevoerd in het ziekenhuis, zonder nadere uitleg over de aard en effectiviteit van die maatregelen. De bewindsman houdt de Tweede Kamer met enige regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen in Zaandam. In geen enkel ziekenhuis in Nederland is de resistente bacterie Citrobacter freundii die het zeldzame enzym New Delhi–metallo-bèta-lactamase (NDM) bij zich draagt zo onuitroeibaar gebleken als in het ZMC. Als gevolg daarvan is eerder dit jaar een patiënt overleden. In de Kamerbrief wordt geen melding gemaakt van nieuwe besmettingen.

Reacties