Rosa wil haast maken met weren (wilde) circusdieren

Foto: Wikimedia / Zsaron

Rosa wil zo snel mogelijk regelen dat in Zaanstad geen circusdieren meer welkom zijn. Momenteel wordt al bekeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd, maar de partij wil dat in de nieuwe Nota Dierenwelzijn nadrukkelijk wordt vermeld dat dit een kortetermijndoel is.

Een amendement van deze strekking wordt morgenavond besproken in de gemeenteraad. Rosa heeft gekeken hoe de gemeente Beverwijk dat – al in maart 2015 – heeft opgelost. Daar heeft de gemeenteraad vastgelegd dat alleen circussen worden uitgenodigd die  ´goed aansluiten bij de plaatselijke ambities op het gebied van dierenwelzijn’  en een van die ambities is dat er een duidelijke voorkeur bestaat voor circussen die geen gebruikmaken van (wilde) dieren. Jaarlijks wordt in Beverwijk aan maximaal twee circussen een evenementenvergunning verstrekt en wie daarvoor in aanmerking wil komen dient onder andere schriftelijk uit te leggen op welke wijze het circus invulling geeft aan dierenwelzijn. Het beste antwoord: door geen dieren te laten optreden. Wilde dieren mogen dat als gevolg van landelijke wetgeving al niet meer, maar mogen in uitzonderlijke gevallen nog wel meereizen met een circus.

 

Reacties