Brug voor langzaam verkeer Assendelft van de baan

Foto: Foto Pixabay

Er komt toch geen fiets-voetbrug tussen de Kruier en de verlengde Saenredamstraat in Assendelft. Omwonenden, basisschool de Bijenkorf en de volkstuinvereniging tekenden daar bezwaar tegen aan. En nu heeft de gemeente besloten dat de verbinding niet langer nodig is, omdat het tijdelijke fietspad dat er al langere tijd ligt permanent wordt.

In april vorig jaar stuurde de gemeente een brief naar bewoners waarin het bezwaar tegen de brug (met name overlast van parkeerverkeer door het halen/brengen van schoolkinderen) werd afgewogen tegen de voordelen (fijnmazig langzaam verkeersnetwerk, sociale veiligheid), met als conclusie dat de brug nodig was voor een bovenwijks belang. Destijds was de status van het huidige fietspad echter nog tijdelijk.

De bewoners vreesden dat de brug het voor ouders die hun kinderen naar school brengen aantrekkelijk(er) zou maken om de Kruier (een smal woonerf) in te rijden en de kinderen bij de brug af te zetten. Dit zou met name in de ochtendspits voor overlast zorgen, het gevoel van onveiligheid vergroten door meer verkeersbewegingen en een grotere tijdelijke parkeerdruk opleveren. Bewoners wilden dit spitsverkeer niet op hun woonerf. En ook hadden ze liever dat het doorgaande verkeer van fietsers en brommers om de woonbuurt heen zou worden geleid.

De Bijenkorf voerde aan dat in de huidige situatie is de ingang van de school maar vanaf één kant bereikbaar is. Met de komst van de brug zou de ingang vanaf twee kanten bereikbaar worden voor langzaam verkeer. De school verwachtte daardoor een verslechtering van de verkeersveiligheid, met fietsers en brommers die van twee kanten zouden komen.

Hangjeugd

De volkstuinvereniging en ook omwonenden voorzagen dat het aantrekkelijker zou worden voor jongeren om bij het gemaal te ‘hangen’ en rottigheid uit te halen, omdat deze plek met de brug beter bereikbaar zou worden en een vluchtroute zou vormen. In de huidige situatie kunnen ze niet ontsnappen wanneer er een ordehandhaver arriveert. Een hangplek bij het gemaal zou overigens ook ontmoedigd kunnen worden door daar een hek omheen te zetten, zodat hij niet langer toegankelijk is.

Alle bezwaren nog eens overziend, is Zaanstad nu tot de conclusie gekomen dat de beoogde brug voor langzaam verkeer kennelijk niet de verwachte meerwaarde heeft bij het maken van een wandeling, een fietstocht of een kortere weg naar school. Het afblazen van het project heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.

Reacties