Politiechef tevreden over cameratoezicht centrum

Foto: Pixabay

Het cameratoezicht in het centrum van Zaandam is voldoende om de openbare orde te kunnen handhaven. Dat schrijft politiechef H. Fokkens van het district Zaanstreek-Waterland aan burgemeester Ruud Vreeman. In januari werd daar iemand mishandeld, maar lukte het de politie niet de dader op de camerabeelden te herkennen.

Het leverde een discussie in de gemeenteraad op over de kwaliteit van de opnames. De camera’s rondom het uitgaanscentrum kwamen er in 2002 en sindsdien wordt op drukke tijden live naar de beelden gekeken vanuit de Centrale Toezichtruimte in Zaandam. Daarnaast wordt cameratoezicht ingezet bij evenementen zoals de kermis en de Dam tot Dam loop. De beelden die door de strategisch opgestelde camera’s worden geregistreerd worden altijd opgenomen en bewaard, of er nu is meegekeken of niet.

Preventie

De camera’s stellen de politie in staat om gerichter op te treden, schrijft Fokkens. Via het live bekijken van de beelden kunnen ernstige feiten worden voorkomen door als politie of handhaving al in een vroeg stadium op de juiste plek te zijn. Daarnaast dragen opnames bij aan de bewijsvoering bij strafbare feiten. De camera’s die in Zaandam hangen zijn, inclusief de beeldschermen en andere apparatuur, voor het laatst in 2012 vervangen. Ze voldoen tot nu toe aan de eisen maar, gezien de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt, niet langer aan de wensen van het korps: ze leveren niet de topkwaliteit die mogelijk is met modernere apparatuur.

Een aantal camera’s in het centrum van Zaandam zijn vaste camera’s, die niet beweegbaar zijn en een vast blikveld hebben. Ten opzichte van de zogenoemde dome camera’s die wel meegedraaid kunnen worden bij een verplaatsing van de actie, beperkt dit uiteraard de mogelijkheden. ‘Gelet op deze huidige kwalitatieve ontwikkelingen zou een vervanging op termijn wenselijk zijn’, constateert de districtschef dan ook.

Volgens Afdeling 15, artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening uit 2013 en artikel 151c van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd ‘te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats’ en op algemeen toegankelijke plekken die door de gemeenteraad zijn aangewezen. Omdat burgemeesters verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, is het in dit geval de taak van Vreeman om te controleren of de hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn ook werkelijk functioneren. In het geval van de camera’s in het uitgaansgebied van Zaandam lijkt dat dus het geval te zijn, hoewel er wel een kwaliteitsslag te maken is.

Particuliere beelden

Overigens kijkt de politie niet alleen naar eigen beelden. Ze gebruikt in het dagelijks werk ook vaak camerabeelden van particulieren. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van de databank Camera in Beeld. Daarmee kunnen agenten nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben opgenomen.

 

Reacties