Zaanpanel mag onderwerp onderzoek Rekenkamer kiezen

Foto: Pixabay

De Rekenkamer heeft om het lustrumjaar op te luisteren in haar onderzoeksprogramma voor dit jaar opgenomen dat ze burgers van Zaanstad wil betrekken bij het ophalen van onderzoeksidee├źn. Dat gaat gebeuren via het Zaanpanel.

Begin deze maand wordt in samenwerking met de afdeling Onderzoek en statistiek van de gemeente een vragenlijst uitgezet onder de leden van het Zaanpanel, waarin hen gevraagd wordt welk onderwerp in 2019 nader onderzocht moet worden. De lijst met onderwerpen waaruit kan worden gekozen is gebaseerd op de kansen en ambities uit het coalitieakkoord en de in de begroting van 2019 opgenomen prestatie-indicatoren. Begin juni wordt bekend welk onderwerp het panel heeft gekozen. Dit is de lijst:

 • Intensiveren vroeg- en voorschoolse educatie om alle leerlingen op school een goede start te geven;
 • Toegankelijke en betaalbare zorg voor de jeugd;
 • Toegankelijke en betaalbare WMO-voorzieningen;
 • Stimuleren dat mensen in de bijstand weer aan het werk gaan;
 • Stimuleren van het vestigingsklimaat voor bedrijven;
 • Stimuleren van bewegen (gezond leven);
 • Stimuleren van de woningbouwproductie;
 • Realisatie van een evenwichtig woningaanbod (sociale huur / huur / koop);
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van Zaanstad per fiets en auto;
 • Stimuleren van afvalscheiding;
 • Verminderen van overlast en criminaliteit;
 • Versterken van participatie van burgers in de bestuurlijke besluitvorming;
 • Toegankelijke en begrijpelijke publieke dienstverlening voor iedereen.

Reacties