Rosa pleit voor zonnepanelen op alle gemeentelijke daken

Foto: Public Domain Pictures / Vera Kratochvil

Rosa zou graag zien de de gemeente zonnepanelen plaatst op alle daarvoor geschikte daken van het eigen vastgoed, ook al om het goede voorbeeld te geven aan inwoners die bij voortduring worden opgeroepen om hun woningen te verduurzamen. De gemeentelijke daken kunnen uitstekend dienen als energieleveranciers voor de omgeving, aldus de partij.

In schriftelijke vragen aan het college stelt fractievoorzitter Ruud Pauw dat de gemeente in het kader van de energietransitie meer zou moeten doen dan enkel het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ze zou een voortrekkersrol moeten vervullen en haar daken ter beschikking moeten stellen aan organisaties die kosteloos zonnepanelen plaatst, zoals HVC of Zonnepanelendelen. Omdat het al een tijdje stil is rond het lokale handelsplatform in energie Zaanse Groene wil Pauw daar ook weer eens over bijgepraat worden: wanneer gaat dat van start?

Volgens landelijke regels dienen alle kantoorpanden in 2023 een energielabel C te hebben en in 2030 zelfs een A. Voor andere functies zijn er nog geen harde eisen ten aanzien van het label, maar wel ligt er voor alle panden de wettelijke verplichting dat alle verduurzamingsmaatregelen die in het label worden vermeld en die binnen tien jaar terug zijn te verdienen, ook dienen worden uitgevoerd. Rosa is daar blij mee, maar wil nog een stap verder gaan. Op het stadhuis zijn de zonnepanelen – ruim 700 voor eigen gebruik – inmiddels aangebracht.

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen