Lokale marktplaats voor duurzaam opgewekte stroom een stap dichterbij

Foto: Pixabay

Inwoners die zelf stroom opwekken en die de energie die ze niet nodig hebben doorverkopen aan plaatsgenoten. Dat is de doelstelling van Zaanse Groene: ‘Een duurzaam energiehandelsplatform van, voor en door Zaankanters’.

Met de ondertekening van een convenant door de gemeente Zaanstad, afvalverwerker HVC – inmiddels omgedoopt tot een ‘grondstoffen- en energiebedrijf’ – en de Rabobank Zaanstreek staan sinds afgelopen week afspraken op papier over de ondersteuning van het project.

Op de foto van links naar rechts: Arjan ten Elshof (HVC), André Rolloos (Rabobank Zaanstreek), Jaap Dooves (Devcon Ecosystems) en Annius Hoornstra (Gemeente Zaanstad).

De trekker van Zaanse Groene is ondernemer Jaap Dooves van Devcon Edosystems, die nu met steun en advies van de drie partijen het nieuwe energieplatform gaat opzetten. Zaanse Groene wil door bedrijven, instellingen, verenigingen en inwoners van Zaanstad opgewekte duurzame energie gaan in- en verkopen.

Inwoners en bedrijven moeten zo zelf grip krijgen op het opwekken en gebruiken van de energie die ze uit bijvoorbeeld zonnecollectoren halen. Uiteindelijk moet dat een duurzamere samenleving opleveren. Zaanse Groene is een concrete uitwerking van de beoogde Zaanse Energie Alliantie. Veranderingen op het gebied van energie vloeien voort uit nationale doelstellingen, maar ook uit wereldomvattende en Europese verdragen.

Europese Commissie

Zo schreef de Europese Commissie in december 2016: ‘Alle consumenten in de EU hebben het recht om elektriciteit te genereren voor eigen consumptie, op te slaan, te delen, te consumeren of te verkopen op de markt. Deze veranderingen zullen het gemakkelijker maken voor huishoudens en bedrijven om meer betrokken te zijn bij het energiesysteem, om hun energieverbruik beter te beheersen en te reageren op prijssignalen (…)’.

Lage kostprijs, goede opbrengst

Het idee om een lokale marktplaats voor stroom op te richten is ontstaan vanuit de gemeentelijke doelstelling om de productie van duurzame energie te stimuleren. Dat moet vooral slagen door een goede prijs voor de opbrengst, maar tegelijkertijd wil Zaanstad ook het gebruik van groene energie stimuleren, zodat iedereen mee gaat doen. En dat hangt met name samen met een lage kostprijs.

Door de potentiële vraag en het aanbod op bedrijfsmatige wijze verbinden, moeten beide factoren een rol van betekenis kunnen spelen. Zo kunnen bijvoorbeeld dakeigenaren met zonnepanelen hun overschot aan zonne-energie via Zaanse Groene verkopen aan andere inwoners. Hetzelfde geldt voor de sportvereniging met een overkapte parkeerplaats waarop zonnepanelen liggen, een zonnepark of een windmolen. De lokale marktplaats is daarmee een kleinschalige, eigentijdse energiemaatschappij.

In het concept Zaanse Groene staan de volgende uitgangspunten:

  • een overstap van minimaal 7000 klanten binnen vijf jaar;
  • het schrijven van een slim en betaalbaar lokaal marketing- en acquisitieplan;
  • de mobilisatie van lokale producenten inclusief vergunningverlening door de gemeente;
  • (een vertegenwoordiging uit) de Zaanse samenleving stuurt Zaanse Groene aan;
  • real time lokale energie-uitwisseling, ondersteund door software.

Het nadeel van de focus op ‘lokaal’ is dat Zaanse Groene zich richt op een beperkte doelgroep van rond 66.000 huishoudens en 5000 bedrijven, maar dat moet met name via het aanboren en activeren van sociale netwerken in een voordeel worden omgebogen. De gemeente Zaanstad speelt in het geheel een faciliterende rol, bijvoorbeeld inde vorm van vergunningverlening, maar het uitrollen van het concept moet uit de samenleving zelf komen.

Animo groot

Marktonderzoek heeft aangetoond aan dat de burger van Zaanstad wel te porren is voor Zaanse Groene: een meerderheid van de respondenten (van 53 procent online tot 64 procent face-to-face) noemde het principe (zeer) aantrekkelijk.

 

Reacties