Brug over Kerksloot bottleneck in overleg Eilanden van Hain

Foto: AM

Het college is er zo trots op: de manier waarop de plannen voor 233 vrije sector woningen in de nieuwe woonwijk Eilanden van Hain in Krommenie samen met omwonenden tot stand zijn gekomen. Maar de Bewonerscommissie Provily Slibkuil blijkt zich helemaal niet gehoord te voelen over die plannen van projectontwikkelaar AM.

Uniek in dit proces is dat de bewoners bij de beoordeling van de aanbesteding betrokken zijn geweest,’ schreven de wethouders Songül Mutluer en Hans Krieger deze maand opgetogen aan de raad. De afgelopen maanden hadden bewoners, gemeente en AM ‘intensief samengewerkt’ om te kijken of er voor de wensen die de omwonenden nog hadden oplossingen gevonden konden worden waar iedereen zich in kon vinden. ‘Op slechts een punt is geen overeenstemming bereikt, een uitstekend resultaat qua participatie,’ aldus de beide collegeleden.

Heikel punt

Daar kijkt de bewonerscommissie anders tegenaan: dat ene punt is namelijk wel van essentieel belang. Het gaat over de locatie van de toegangsweg naar de Slibkuil, via een brug over de Kerksloot. ’Alternatieve locaties voor de toegangsweg zijn navenant duurder en hinderen een deel van het te ontwikkelen gebied,’ oordelen Mutluer en Krieger. Maar de ingetekende brug over de Kerksloot aan de Militaireweg is voor de bewoners onacceptabel. Sterker: ‘Er is in de overleggen gezegd door de gemeente Zaanstad dat er geen brug zou komen over de Kerksloot. Dat was een voorwaarde voor de bewonerscommissie om verder te praten en in de selectieprocedure (om een keuze uit de ingediende plannen te maken, red.) te participeren,’ schrijft de commissie in een persbericht.

Het alternatief dat de bewoners wensen, een verplaatsing van de brug naar de Komarowlaan, gaat AM vele tonnen kosten wegens een waardevermindering van de geplande woningen in de Slibkuil. ‘Dit was kennelijk doorslaggevend voor de gemeente en AM bij hun overwegingen,’ aldus de bewoners, die zich afvragen hoe het dan zit met de waardevermindering van hun eigen woningen. ‘De Militaireweg is straks letterlijk het middelpunt van een groot nieuwbouwproject’, met alle negatieve gevolgen van dien.

De Militaireweg met links de Kerksloot.

Zorgen huizen Militaireweg

Het project Eilanden van Hain is een mooi project voor de nieuwe bewoners, maar er is onvoldoende rekening gehouden met het woon- en leefklimaat van de huidige bewoners,’ vindt de omgeving. De nieuwe bebouwing komt te dicht op vier woningen aan de Militaireweg te staan en tuinen en sommige huizen komen langdurig in de schaduw te liggen. ‘Dit heeft gevolgen voor de tuinen, het vocht en de waarde van de huizen. Verder bestaat de vrees dat door zandophoging zo dicht op bestaande bebouwing een te grote druk op de veenlaag ontstaat met kans op schade aan fundering, beschoeiing en bijgebouwen.’

Verkeer

Wat het verkeer betreft is de Busch uit overwegingen van verkeersveiligheid autoluw gemaakt en middels een knip afgesloten voor doorgaand verkeer, waar de bewonerscommissie an sich tevreden mee is. De nieuwe Sportlaan, een uitgaande ontsluitingsweg vanaf de Marslaan richting restaurant de Krokodil en de N246 zou de verkeersoverlast grotendeels verminderen, maar de bewoners constateren at de aanleg van deze weg allerminst zeker is. Ze vragen daarom om de weg definitief wordt op te nemen in het plan.

De Busch krijgt een knip om overbelasting te voorkomen.

Opnieuw om tafel

De bewonerscommissie zegt graag opnieuw om tafel te willen met de gemeente en de projectontwikkelaar om de nog steeds bestaande pijnpunten te bespreken en op te lossen.

 

 

Reacties