Sloot langs Noorddijk West-Knollendam in ere hersteld

Foto: Jan Piet Bloem van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt Zaans Erfgoed

Deze zomer wordt begonnen met het terugbrengen van de zogenoemde teensloot in West-Knollendam naar de originele breedte van 3,50 meter, zodat de zichtlijnen en de beleving van het oude dijkje in stand blijven. De sloot wordt 50 centimeter diep. Dat is dankzij onder meer de vereniging Zaans Erfgoed, die zich sterk maakte voor het behoud van de Noorddijk en erover schrijft in de laatste nieuwsbrief.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kondigde in april vorig jaar aan dat het een deel van die dijk – achter de Piet Kuiperlaan en de Geertje Pel-Grootstraat – zou gaan versterken. Dat gedeelte van de middeleeuwse dijk met wandelpad langs de Zaan was afgekeurd op stabiliteit en diende verhoogd en verbreed te worden. Ter hoogte van het zogenoemde Geitenweidje zou de dijk uit de veertiende eeuw daardoor zo breed worden dat de dijksloot – ofwel teensloot – gedempt zou moeten worden. Er zou niet meer dan een greppel van overblijven.

Protest

Daar kwam bewoonster en burgerlid van de Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad Marga Palmboom tegen in het geweer. Zij kaartte de aantasting van dit historisch landschappelijk monument aan bij Zaans Erfgoed en de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt deed navraag bij stadsarcheoloog Piet Kleij. Die concludeerde dat er weliswaar geen archeologische schade zou optreden, maar dat actie toch gewenst was.

Aanpassing plannen

De vereniging Zaans Erfgoed en de Stichting Zaans Schoon maakten beide bezwaar tegen de plannen van het hoogheemraadschap, waarop zowel de waterbeheerders als de gemeente een onafhankelijk bureau onderzoek lieten doen naar de cultuurhistorische waarde van de dijk en directe omgeving. Het gevolg daarvan was dat de plannen zijn aangepast. Een wandeling over de Noorddijk wordt er na het werk van deze zomer nog mooier op.

Reacties