Gemeente neemt deel aan Alliantie Kinderarmoede

Wethouder Mutluer ondertekent namens Zaanstad.
Foto: Gemeente Zaanstad

Zaanstad is toegetreden tot de Alliantie Kinderarmoede die een einde wil maken aan armoede onder kinderen in ons land. In Nederland als geheel gaat het om ongeveer één op de negen kinderen – 378.000. In Zaanstad om dertien procent van de kinderen.

Deze kinderen lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. De Alliantie Kinderarmoede heeft een stevige doelstelling: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen. Daarvoor worden partners uit het onderwijs, de (jeugd)gezondheidszorg, zorgverzekeraars, het bedrijfsleven, banken en de overheid bij elkaar gebracht om gezamenlijk creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Meer dan honderd partijen doen mee.

Arme ouders

Afgelopen week tekende wethouder Songül Mutluer van Armoedebeleid namens Zaanstad. Wat armoede onder kinderen extra schrijnend maakt is dat ze er zelf niks aan kunnen doen, maar wel de gevolgen ervaren. Mutluer: ‘Eigenlijk gaat het niet om arme kinderen, maar om kinderen met arme ouders. Dit gaat verder dan geldgebrek. Het is een gevoel van uitsluiting. Dat moeten we doorbreken. Van schaamte naar waardigheid. Van belang is om hierbij niet alleen óver kinderen, maar ook mét kinderen te praten.’

 

Reacties