Rosa maakt plan voor landschapspark tot Uitgeestermeer

Het landschap gezien vanaf Busch en Dam.
Foto: Google Street View

Rosa maakt zich sterk voor de oprichting een landschapspark dat zich moet uitstrekken van de polders ten westen van Assendelft tot aan het water van het Uitgeestermeer. Het de Crommen Ye gedoopte land is volgens de partij ‘een prachtig, zeer divers gebied waar bijna 3000 jaar geschiedenis nog volop beleefbaar is’.

Vanaf de Vroege IJzertijd woonden er mensen, eerst op de hoge oevers van de vele kreken die in verbinding stonden met het OerIJ. Eén daarvan is ook nu nog zichtbaar: de kreekrug van Assendelft werd, mede door de inzet van Rosa en de PvdA, in oktober 2016 een aardkundig monument. Niet ver daar vandaan werd afgelopen najaar het voormalige Provily-sportpark in Krommenie onder meer een Romeinse wachttoren blootgelegd – de noordelijkste op het vasteland van Europa.

Deze archeologische parels bevinden zich in een afwisselend landschap van veen, zandruggen en kleiafzettingen, gestoffeerd met waterplassen, riet- en graslanden, ruigtes en moerasbosjes. Daardoorheen slingeren zich middeleeuwse dijkjes en ook de latere grondwerken van de Stelling van Amsterdam. Nergens beter dan hier is te zien hoe de oorspronkelijke kleine boeren en vissers op het Zaaneiland zich ontwikkelden tot de zeelieden, scheepsbouwers en handelaren van het rijke Holland van de zeventiende eeuw,’ aldus de aankondiging van het plan op de website van de partij.

Duurzame recreatie

Raadslid Hans Kuyper trekt de kar en ziet een gebied dat bij uitstek geschikt is om de meer duurzame bezoekers te trekken: de wandelaars en fietsers die zich willen verdiepen in cultuurhistorie en natuur. ‘Het heeft alle potentie zich te ontwikkelen tot een vijfde hotspot, naast het Hembrugterrein, het centrum van Zaandam, de Zaanse Schans en de Zaanbocht in Wormerveer.’ Stiekem droomt Rosa zelfs al van een archeologisch museum, als Zaanse tegenhanger van het Huis van Hilde aan de overkant van het OerIJ, zo valt te lezen.

Het beoogde gebied.

Integratie in Amsterdam Wetlands

Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met betrokken organisaties en besturen, aldus het bericht. ‘Niet iedereen was zich al ten volle bewust van de rijkdom van het gebied en het enthousiasme is groot.’ De kans bestaat dat het beoogde park een prominente plaats gaat innemen in de plannen die Landschap Noord-Holland heeft voor de realisatie van de Amsterdam Wetlands. 

Reacties