Raad wil af van geheimhouding waar die niet vereist is

Foto: Pixabay

De zienswijzen die burgers indienen tegen beslissingen van het college zullen waarschijnlijk niet langer verstopt worden voor belangstellende burgers. De gemeenteraad heeft de motie van de POV aangenomen waarin gesteld wordt dat de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet moeten leiden tot overdreven geheimhouding.

De Partij voor ouderen en Veiligheid is een voorvechter van een zo groot mogelijke transparantie wat betreft de besteding van belastinggeld en stoort zich eraan dat steeds vaker zienswijzen op het besloten deel van de gemeentelijke website komen te staan, waardoor ze alleen voor raadsleden te zien zijn. Daardoor is voor ‘buitenstaanders’ slechts te zien dat er door een burger of bedrijf bezwaar is aangetekend, maar niet waar de pijlen precies op gericht zijn. De POV wil dat bij elke subsidieaanvraag of ingediende zienswijze van tevoren al duidelijk wordt gemaakt dat de identiteit van de aanvrager/indiener openbaar zal worden gemaakt.

Nadere uitleg

Het college moet nu op last van de raad aangeven hoe de werkwijze van Zaanstad zich verhoudt tot de eisen die de AVG stelt en of die zo nodig op korte termijn kunnen worden aangepast om de gevraagde transparantie te bewerkstelligen. Als gevolg van de motie komt er ook een algemenere uitleg van de praktische invulling van de aangescherpte privacyregels richting de gemeenteraad.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen