Zwaarste vrachtverkeer geweerd uit laatste deel Czarinastraat

Foto: Google Street View

De brug in de Czarinastraat tussen het Vorstenburg en de Hogendijk verkeert in een dusdanig slechte staat dat de gemeente zich genoodzaakt ziet om het allerzwaarste verkeer te weren. Voertuigen met een aslast boven de negen ton mogen er straks niet meer overheen.

Dat is nodig de veiligheid op de weg te garanderen en weggebruikers en passagiers te beschermen, aldus een besluit van het college. De aslast is de som van de wieldrukken van de wielen van één as van een voertuig. De aslast van vrachtauto’s en bussen staat in het kentekenbewijs. Het onderstaande verkeersbord geeft de beperking aan – maar dan in het geval van de Zaandamse brug met een hoger gewicht.

In de Czarinastraat staat daar straks een 9 op.

Belanghebbenden die hier niets in zien kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaar moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en de motivering.

Reacties