Welke kant willen we op met de toeristische sector?

Hoe krijgt de spreiding van het toerisme straks gestalte?
Foto: Wikimedia

Wil Zaanstad een leefbare gemeente zijn om in te wonen of alleen een associatie met een toeristische attractie? Dat vraagt GroenLinks zich af in een agenda-initiatief dat de raad moet uitdagen om eens dieper in te gaan op het soort toerisme dat de gemeente wil ontwikkelen. Inzetten op onvoorwaardelijke groei? Groei om de groei? Wat heeft Amsterdam ons geleerd?

GroenLinks is voorstander van een gereguleerde, duurzame groei. Het zet in op kwaliteitstoerisme, maar zet ook in op een verdere vercommercialisering van de Zaanse Schans die op weerstand stuit bij zowel de bewoners als de ondernemers. In de zomermaanden is de enorme drukte op de Schans ‘een verschrikking’, volgens GL, die ervoor zorgt ‘dat het authentieke karakter van deze parel in het gedrang verdwijnt’. En wat levert het Zaanstad op, behalve heel veel uitstoot van CO2?

Masterplan

GroenLinks blijft pleitbezorger van een masterplan voor het toerisme. Dat is nog steeds een groeisector en een bedrijfstak waarin veel laagopgeleiden aan de slag kunnen. Wat de fractie voor ogen heeft is uitvogelen hoe het juiste evenwicht tussen leefbaarheid en gastvrijheid bereikt kan worden, mede gezien de doelstelling om het toerisme over de hele Zaanstreek te spreiden. De opkomst van hotels in het centrum van Zaandam ‘is zeker gelukt evenals het aantal Airbnb’s,’ constateert de partij droogjes. ‘Gelukkig is er bij de laatste begrotingsbehandeling een motie aangenomen om een visie voor een hotelbeleid op te stellen en het aantal particuliere overnachtingsmogelijkheden te beperken.’

Serie voorstellen

Maar dat is volgens GroenLinks niet genoeg. Er is daarom een lijst opgesteld met voorstellen die duurzaam toerisme kunnen bevorderen, zodat deze nog meegenomen kunnen worden in de visie op het hotelbeleid en betrokken kunnen worden bij het bespreken van de ontwikkelingsstrategie van de Zaanse Schans. Dit zijn de voorstellen waarover GL met de andere fracties zou willen praten:

 • Parkeergeld verminderen voor de toeristenbussen die 100 procent elektrisch zijn;
 • Schoon vervoer naar de toeristische hotspots bevorderen. Daarbij denken we aan uitbreiding van fietsverhuurpunten, maar ook aan elektrisch openbaar vervoer en elektrische boten;
 • Verduurzaming van de pleziervaart zoals de aanleg van meer walstroompunten voor de watersport ;
 • Invoering van een soort Zaans keurmerk voor hotels. Daarbij valt te denken aan zaken zoals energiebesparing en afvalscheiding;
 • Bij het afgeven van vergunningen voor Airbnb’s ook de mate van duurzaamheid betrekken;
 • Meer en gescheiden afvalbakken bij toeristische routes;
 • Meer watertappunten;
 • Een duurzaam festivalbeleid;
 • Bevorderen van aangename verblijfplaatsen in de binnenstad door beperking van het gemotoriseerd verkeer;
 • Overlast beperken van het verkeer bij op- en afstaplocaties van riviercruises;
 • Circulaire winkels bevorderen;
 • Meer vegetarische en vegan restaurants;
 • Meer uitleg over CO2-besparende maatregelen langs toeristische routes;
 • Bij elke nieuwe toeristische voorziening te bekijken wat de invloeden zijn op de klimaatneutraliteit.

GroenLinks verwelkomt aanvullingen naar aanleiding van deze lijst.

Reacties