DZ nieuwsgierig naar mogelijke klachten preventief fouilleren

Foto: Max Pixel

Democratisch Zaanstad wil weten of er klachten bij de politie of de gemeente zijn binnengekomen naar aanleiding van de eerste actie met preventief fouilleren in het centrum van Zaandam, tijdens de jaarwisseling. Meer specifiek wil de fractie ook te weten komen of daar beschuldigingen van etnisch profileren bijzaten.

In schriftelijke vragen aan het college ondertekend door fractievoorzitter Juliëtte Rot komt veel onvrede over de opstelling van GroenLinks, de SP en Denk naar voren, die zich in eerdere vragen bezorgd toonden over het risico daarmee alle bewoners van zogenoemde veiligheidsrisicogebieden te stigmatiseren. Dat in een artikel in Dagblad Zaanstreek de voorzitter van de Klankbordgroep Poelenburg onlangs liet weten dat er naar zijn mening in die wijk weinig weerstand tegen preventief fouilleren bestaat, sterkt haar in de mening dat de andere drie partijen spoken zien. Of, erger: ‘Juist het denken in etniciteit en kleur stimuleren, iets waar Democratisch Zaanstad wars van is.’

Niets om bang van te worden

Preventief fouilleren is gericht is juist gericht op het voorkomen van onrust en het handhaven van de rechtsorde en dat zonder aanziens des persoons, meent DZ. De aanwijzing van het centrum van Zaandam inclusief de Russische buurt en Poelenburg tot veiligheidsrisicogebied was het gevolg van een toename van het aantal incidenten met een wapen met 30 procent in een jaar tijd en preventief fouilleren is er niet verplicht, maar gebeurt slechts na toestemming van het Openbaar Ministerie op een bepaalde dag gedurende een afgebakende periode. Dat is volgens de partij nauwelijks iets om bang van te worden. De eerste actie in Zaandam leverde overigens een aantal arrestaties en in beslag genomen wapens op.

Twijfels bij rechtsgeldigheid

Het is aan de burgemeester als hoeder van de openbare orde en veiligheid om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen en veiligheid en zo’n besluit goed te motiveren. Rot vraagt zich af waarom de maatregel in Zaanstad alleen terug te vinden is in een raadsinformatiebrief en niet tussen de besluiten op overheid.nl. Heeft dat gevolgen voor de rechtsgeldigheid?

Ze vraagt zich ook af of belanghebbenden als bewoners, ondernemers en werknemers voldoende op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid om bezwaar tegen de aanwijzing aan te tekenen. Zijn er bovendien signalen geweest dat tijdens de eerste actie van de politie bewoners of bezoekers overvallen werden door het perventief fouilleren, omdat ze niet op de hoogte waren van die mogelijkheid? En welke nadelige gevolgen zijn er uit eerdere aanwijzingen naar voren gekomen voor de betrokken wijkbewoners?

Reacties