Kwart woningen onder hoogspanningskabels nu van de gemeente

Onder andere in de Texelstraat wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven.
Foto: Google Street View

De gemeente heeft al dertien van de 52 woningen onder hoogspanningsleidingen aangekocht en wil die tijdelijk gaan verhuren aan mensen die accuut woonruimte nodig hebben, voor maximaal twee jaar. Inwoners die in huizen recht onder een hoogspanningslijn of tussen de lijnen wonen kunnen in aanmerking komen voor de uitkoopregeling die door het Rijk gefinancierd wordt.

Die regeling ging op 1 januari 2017 van start en loopt tot en met 31 december 2021. Hij geldt alleen voor woningen en niet voor bedrijven. Is er sprake van een dubbele bestemming, dan komt alleen de woning in aanmerking voor uitkoop. Wie gebruik wil maken van de regeling moet zich voor 1 juli 2021 melden bij de gemeente. Die krijgt de aankoopkosten vergoed door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

TenneT, Liander en ProRail (de laatste vanwege de spoorlijn en de beweegbare spoorbrug, die een extra complicatie vormen) doen nog steeds vervolgonderzoek naar alternatieven voor het opheffen van woonbestemmingen of sloop in Zaandam, en wel wat betreft de Westzijde, het Blauwe Arendspad, de Texelstraat, de Oostzijde, de Provincialeweg en de Vlielandstraat. De uitkoopregeling blijft tijdens het onderzoek gelden.

 

Reacties