Onderzoek naar verplaatsing hoogspanningsmasten 90.000 euro duurder

De hoogspanningslijnen over De Dikkert.
Foto: Google Street View

Het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van hoogspanningsmasten in Zaanstad gaat 90.000 euro meer kosten dan was voorzien. Dat komt door de complexiteit van de materie, aldus het college.

Er was 50.000 euro beschikbaar voor de studie die wordt uitgevoerd door specialisten van ProRail en andere externe deskundigen. Dat de zaak zo ingewikkeld is, heeft te maken met mogelijke onvoorziene gevolgen van de verplaatsing van de hoogspanningslijn ten opzichte van het spoor en de spoorbrug in Zaandam.

De Dikkert

In Zaanstad staan 52 woningen onder de hoogspanningsverbinding, die ook gedeeltelijk over appartementencomplex De Dikkert aan de Westzijde loopt. In deze buurt komen in totaal 38 woningen in aanmerking voor uitkoop, waarvan elf in De Dikkert. Omdat de uitkoop vrijwillig is en het Rijk als voorwaarde voor financiering eist dat de woonbestemming van die elf appartementen wordt afgehaald, is er niet meteen een pasklare oplossing voor het probleem.

Kamermotie

Na een Kamermotie van Dik Faber (ChristenUnie) is de mogelijkheid gecre√ęerd onderzoek te doen naar de verplaatsbaarheid van het hoogspanningstrac√©. Die verplaatsing moet wel economisch haalbaar zijn in relatie tot het aantal woningen dat in aanmerking komt voor uitkoop en de operatie mag de stroomvoorziening niet in gevaar brengen.

Naast het haalbaarheidsonderzoek wordt tegelijkertijdwordt een maatwerkonderzoek gedaan naar een oplossing voor De Dikkert: wat te doen met de appartementen die vrijkomen, wat betekent dit voor het complex als geheel en wat zijn de consequenties voor de Vereniging van Eigenaren.

Vergoeding

Voor het extra benodigde bedrag is voldoende dekking gevonden: 90 procent van de kosten wordt vergoed door het Besluit verkabelen en verplaatsen. Mocht dit besluit in juni niet door de Tweede Kamer worden aangenomen, dan moet de financiering anders opgelost worden.

Maar volgens het college is de algehele verwachting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat er in juni een ja uitrolt, staat in een brief aan de raad.

Reacties