Provinciale bediencentrale gaat 80 bruggen op afstand openen en sluiten

Een beeld van de opening, gisteren in Heerhugowaard.
Foto: Provincie Noord-Holland

Terwijl in Zaanstad de discussie woedt over de veiligheid van op afstand bediende bruggen na twee ernstige ongevallen in nog geen vier jaar tijd, werd gisteren in Heerhugowaard met veel feestgedruis een bediencentrale geopend die in de toekomst 80 bruggen en sluizen moet openen en sluiten. ‘Centrale bediening zorgt voor uniformiteit in bediening en scheepvaartbegeleiding met een aanspreekpunt leidt tot het efficiënter bedienen van bruggen en sluizen,’ vindt de provincie namelijk.

Gedeputeerde Elisabeth Post van Mobiliteit en een brugwachter openden het Weg & Waterhuis de Langebalk door De Twee Zwanen in Schagen open te doen voor een passerend vrachtschip. Het college en de gemeenteraad van Zaanstad kozen er in het voorjaar van 2017 voor om de bediening van de Zaanse bruggen in eigen hand te houden, nadat Haarlem ook in Zaandam had gepeild of daar interesse was voor aansluiting bij de nieuwe centrale. Het college was echter van mening dat de Zaan van wezenlijk belang is voor de ruimtelijke, economische en toeristische ontwikkeling van Zaanstad en dat het daarom beter was om zelf de regie te houden over de bediening van de bruggen. De veiligheid en het voorkomen van versnippering waren belangrijke factoren in de afweging die college en vervolgens de raad maakten.

De destijds verantwoordelijke wethouder Leny Vissers-Koopman (ZOG) stelde dat integrale veiligheid en een betrouwbare en flexibele bediening essentieel zijn. ‘Het is gemakkelijk wanneer de brugbedienaars en havenbeambten in hetzelfde kantoor werken en elkaar snel weten te vinden. De huidige manier van bedienen wordt gewaardeerd door alle gebruikers en eigenaren van bruggen. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit en professionaliteit van de bediening. Er is geen noodzaak om de bediening nu onder te brengen in een centrale in Heerhugowaard.’

Provinciale Zaanse bruggen

Zaanstad wilde ook de twee provinciale bruggen die vanuit het Havenkantoor in Zaandam worden bediend – en dan met name de Julianabrug en de Prins Clausbrug – onder zich houden, om te voorkomen dat schepen op de Zaan met verschillende bediencentrales contact zouden moeten houden. Vissers-Koopman toen: ‘Het is ook raadzaam dat de bediening van de Zaanspoorbrug en de Coenbrug, die van ProRail en van Rijkswaterstaat zijn door Zaanstad blijft gebeuren. Anders zou alsnog een versnipperde brugbediening kunnen ontstaan.’

Zaanstad heeft tien eigen bruggen in beheer en bedient drie provinciale bruggen (naast de genoemde bruggen ook de Beatrixbrug in Wormerveer die momenteel wordt vervangen, die de foto’s van de provincie hieronder) plus de twee van ProRail en Rijkswaterstaat. Alle Zaanse bruggen samen gaan jaarlijks ruim 50.000 keer open en dicht, liet de gemeente vorig jaar mei weten.

 

En nu is er dan het Weg & Waterhuis de Langebalk: een steunpunt waar het dagelijks beheer van wegen en waterwegen bij elkaar komt. Weginspecteurs, gladheidbestrijders en brugwachters gaan er samenwerken op dezelfde locatie. De ambitie van de provincie is om in de toekomst 80 bruggen en sluizen vanuit Heerhugowaard centraal op afstand te bedienen. De komende jaren worden 44 bruggen en sluizen aangesloten: 40 van de provincie, twee van Rijkswaterstaat, een van de Port of Den Helder en eentje van Recreatieschap Spaarnwoude.

Opnieuw de blik op Zaanstad?

Voor de overige 36 bruggen en sluizen is de provincie in gesprek met andere beheerders, zodat de ambitie van aansluiting van 80 bruggen en sluizen op de voor de provincie belangrijke vaarwegtrajecten gerealiseerd kan worden,’zo meldde de provincie gisteren. De vraag is dus of er nu ook weer naar Zaanstad zal worden gekeken om die doelstelling te halen.

 

Reacties