Sfeer bij de brandweer in een jaar tijd sterk verbeterd

Beeld van een oefensessie (met vuurwerktraining) in Wijster.
Foto: Twitter / Hondengeleiders ENN

De brandweer in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft een nieuwe ‘ademluchtwagen’ en arbeidshygiënecontainer container gekregen om veiliger en schoner te kunnen werken. Dat was een gevolg van het belevingsonderzoek dat vorig jaar onder brandweermensen werd gehouden.

Een ademluchtwagen voorziet de manschappen bij een inzet van ademlucht, water, schone bluskleding en een BLS-tas (Basic Life Support). In een arbeidshygiënecontainer kunnen ze zich ter plekke ontdoen van (sterk) vervuilde pakken en worden ze voorzien van schone kleding. Ook is inmiddels voldaan aan de wens van de brandweerlieden om realistisch te kunnen oefenen, wat onontbeerlijk is voor een goede uitoefening van het vak.

Wijster

Oefenen met situaties die de praktijk heel dicht benaderen kan op een nieuwe locatie in het Drentse Wijster. Daar kunnen posten uiteenlopende thema’s, gericht op de risico’s in het eigen verzorgingsgebied, realistisch oefenen. Dat is inmiddels al een keer gebeurd en is volgens de Veiligheidsregio als positief ervaren.

De algemene indruk is dat de tevredenheid binnen de hulpdienst toeneemt nu er allerlei zaken die tot ontevredenheid leidden worden opgepakt en daarover ook gecommuniceerd wordt. De wens van de medewerkers en de vrijwilligers om door de leiding meer bij de gang van zaken betrokken te worden is gehoord en begrepen. Er is een organisatiebrede projectgroep opgezet, die in gesprek gaat met de posten over de wijze van ondersteuning en aansturing. Eind volgend jaar brengt deze projectgroep een advies uit aan het managementteam van de Veiligheidsregio.

Intussen worden de medewerkers via bestaande communicatiemiddelen regelmatig op de hoogte gehouden over het vervolgtraject en de opgepakte actiepunten. Ook is een project Innovatie Brandweerposten gestart waarin het komende jaar wordt onderzocht op welke wijze de posten het best aangestuurd en ondersteund kunnen worden.

Reacties