Tijdelijke huisvesting volgens VVD en CDA hét middel tegen woningnood

Tijdelijke woningen (Heijmans One’s) in Nijkerk.
Foto: Twitter / Rik Hammer

Het CDA en de VVD bepleiten ‘onorthodoxe’ maatregelen om op korte termijn de woningnood te verlichten door jongeren te huisvesten in kantoren en overal in Zaanstad tijdelijke woningen neer te zetten. Met de corporaties zou bijvoorbeeld gepraat kunnen over een speciale regeling voor ouderen die bij intrek in een tijdelijk huis een Zaanse woning achterlaten.

De twee partijen constateren in een motie dat de behoefte aan woonruimte in Zaanstad acuut en groot is, met name bij starters en bij ouderen die kleiner of anders willen gaan wonen. De bouwplannen die in de koker zitten bieden niet meteen soelaas voor kortere wachtlijsten en dus willen de twee coalitiepartijen tijdelijke woningen dan wel wooneenheden die snel, flexibel en relatief goedkoop geplaatst kunnen worden.

https://twitter.com/pvdarotterdam/status/1060182185477632000

Er goede voorbeelden zijn van het gezamenlijk huisvesten van ouderen en jongeren en een dergelijke formule kan ook succesvol zijn bij het plaatsen van tijdelijke woningen, schrijven de raadsleden Marc Wit (CDA) en Marianne de Boer (VVD). ‘Om in heel Zaanstad woningzoekenden ter wille te kunnen zijn, zou bij voorkeur voor elk Zaans dorp en Zaandam een woonoplossing op maat bedacht moeten worden, die zowel sociaal maatschappelijk, als financieel in goede aarde valt.’

De motie draagt het college op haast te maken met onderzoek naar deze oplossingen.

Reacties