College wil meedoen aan experiment met andere manier van stemmen tellen

Foto: Wikipedia / J.M. Luijt

Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met de deelname van Zaanstad aan een experiment met een andere manier van stemmen tellen na de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart aanstaande en daarna opnieuw bij die voor het Europees Parlement op 23 mei. Daarbij worden de tellingen in tweeën gesplitst.

Sinds het rode potlood terug is en de stembiljetten weer handmatig moeten worden geteld doemen problemen op nu er steeds meer partijen meedoen en de biljetten daardoor alsmaar groter en onoverzichtelijker worden. Bij dubbele verkiezingen op één dag wringt dat des te meer: stembureauleden raken vermoeid en minder geconcentreerd en daardoor neemt de kans op fouten – en op hertellingen – toe.

Eerst de partijen, daarna pas de poppetjes

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom de mogelijkheid geschapen om op de verkiezingsavond zelf op decentrale stembureaus alleen de telling op lijstniveau te doen. De volgende dag pas worden dan door een centraal stembureau de stemmen per kandidaat geteld. Zo is er op de verkiezingsavond wel een voorlopige uitslag op partijniveau, maar zijn de bijbehorende namen nog niet ingevuld.

Het experiment moet duidelijk maken of de betrouwbaarheid van de uitslag vergroot kan worden dankzij de inzet van frisse krachten op de tweede dag. Een ander groot voordeel is volgens het college dat de tweede telling gestructureerd en uniform kan worden georganiseerd, op een locatie die daarvoor voldoende faciliteiten heeft.

Reacties