Asbestfonds moet eigenaren helpen die sanering dak(en) niet kunnen betalen

Een asbestmijn in Quebec, Canada.
Foto: Wikimedia / Bryn Pinzgauer

De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd en nu is het definitief: alle daken met asbest moeten eind 2024 uit Nederland zijn verdwenen. Dat is een jaar later dan was gepland. Een meerderheid steunde een voorstel van de VVD en het CDA voor een fonds voor particulieren en bedrijven die de sanering van hun dak niet kunnen betalen.

De Kamer wil dat de staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat met provincies en gemeenten gaat praten over het opzetten van zo’n fonds. Volgens het ministerie is er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken, maar die zijn vaak nogal slordig in kaart gebracht. In Noord-Holland stelde de SP daar al vragen over aan Gedeputeerde Staten. Ook in Zaanstad stelde die partij vragen over de sanering.

De gemeente Zaanstad heeft om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem een inventarisatie uitgevoerd met behulp van luchtfoto’s. Daar kwam uit dat ongeveer 3000 daken ‘asbestverdacht’ zijn. Ze zitten vooral op schuurtjes en bijgebouwen en op (boeren)schuren in het buitengebied. Alle eigenaren van die panden zijn door de gemeente geïnformeerd over het verbod dat in 2024 in zou gaan – en zullen nu dus te horen krijgen dat ze nog een jaar respijt krijgen.

De komende jaren moedigt de gemeente huiseigenaren en bedrijven aan om hun asbestdaken te (laten) verwijderen, schreef burgemeester Jan Hamming eerder in antwoord op de vragen van de SP. Tot en met 31 december volgend jaar is er nog een landelijke subsidieregeling voor die sanering, met een vergoeding tot een maximum van 25.000 euro. Een gemeentelijk plan van aanpak is niet gemaakt, maar ‘indien wij worden benaderd met initiatieven van eigenaren om gezamenlijk te saneren dan zullen wij die initiatieven waar mogelijk ondersteunen,’ aldus Hamming.

Jarenlang populair

Asbest was jarenlang een populair bouwmateriaal voor gebouwen, maar werd ook veelvuldig gebruikt in de industrie en de scheepvaart. In 1993 kwam er al een totaalverbod op het gebruik van asbest wegens de kankerverwekkende eigenschappen van het materiaal.

 

 

 

 

 

Reacties