Verliezende partijen bij aanbesteding sociale wijkteams staan met lege handen

Foto: Public Domain Pictures

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in drie kort gedingen tegen de aanbesteding van de sociale wijkteams in Zaanstad en alle klachten van de verliezende partijen van tafel geveegd.

De rechter oordeelt dat het kader in een aanbesteding wordt bepaald door de offerteleidraad en niet door achterliggende beleidsnotities, raadsbesluiten en wat dies meer zij. De drie zittende aanbieders – Odion, Leviaan en het Leger des Heils – vielen bij de aanbesteding van de sociale wijkteams buiten de boot en klaagden er onder meer over dat zij door de gemeente in de aanloop naar de aanbesteding op het verkeerde been waren gezet.

Continuïteit

Ze wezen erop dat de gemeente aanvankelijk geen nieuwe partijen wilde toelaten en dat in politieke stukken telkens uiting is gegeven aan de wens tot continuïteit. De werkelijkheid blijkt echter te zijn dat de gemeente helemaal niet aanstuurde op continuïteit maar veranderingen positief beoordeelt en nieuwe aanbieders heeft gekozen, constateert de rechter. Incluzio gaat de wijkteams de komende jaren bemensen.

In de vooraankondiging van de aanbesteding was al aangegeven dat andere partijen dan de huidige aanbieders hun interesse duidelijk konden maken. Het was weliswaar een politiek gegeven dat in de gemeenteraad een zo groot mogelijke continuïteit van het aanbod wenselijk wordt geacht, maar daarbij is ook onderkend dat ‘wenselijkheid en werkelijkheid uiteen konden lopen’. Dit wisten de inschrijvers en zij hadden volgens de rechter dan ook moeten begrijpen dat ook nieuwe partijen konden inschrijven.

Reacties