Eerste ronde Bibob-scan moskee Assendelft afgerond: geen hindernissen

Foto: Facebook / ICC/Moskee te Assendelft

Het Bibob-onderzoek naar de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft naar aanleiding van de verkoop van een stuk grond aan de Omweg in Assendelft voor de bouw van een moskee heeft tot dusver geen verdachte zaken aan het licht gebracht. Dat blijkt uit een brief van wijkmanager Lenie Rademaker.

Volgens de brief aan bewoners van Saendelft Oost, de Vaartdijk 27 – 43 en de Dorpsstraat 690 – 953 werd het integriteitsonderzoek al op 27 augustus afgerond. De volgende vragen zijn daarbij aan de orde gekomen:

  • Zijn er feiten en omstandigheden die erop wijzen of doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot relevante en recente strafbare feiten?
  • Heeft de stichting voldoende geld om de definitieve grondaankoop te kunnen realiseren?
  • Zijn de geldstromen voor de grondaankoop legitiem?
  • Laat de stichting zich in met religieuze stromingen met vrijheidsbeperkende activiteiten?

Op al deze vragen kwam volgens Rademaker een antwoord dat positief uitpakt voor de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft. Omdat de informatie in het onderzoek privacygevoelig is, laat de wet niet toe dat het hele onderzoek openbaar gemaakt wordt. De conclusie van het rapport is dat wel.

Omgevingsvergunning

Nu het Bibob-onderzoek is afgerond en er niets aan het licht is gekomen dat het koopcontact tussen de gemeente en de stichting op losse schroeven zet, kan Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft doorgaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de moskee. Op 11 juli is de omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat het initiatief in het bestemmingsplan past, kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de functie van het pand, maar alleen tegen het ontwerp.

Tweede Bibob-ronde

De omgevingsvergunning wordt binnenkort afgegeven. Daarna volgt een nieuwe Bibob ronde over de financiering van de bouw van de moskee. ‘Dit onderzoek kan pas worden afgerond wanneer de financiering volledig rond is, zodat alle gelden onderzocht kunnen worden. Mocht er een negatieve uitkomst zijn dan heeft het college op grond van de Wet Bibob de bevoegdheid om de verleende omgevingsvergunning in te trekken,’ aldus de bewonersbrief.

Ondertussen wil de gemeente zoveel mogelijk het gesprek tussen de bewoners, partners in de wijk en de stichting faciliteren, en bij voorkeur in kleinere groepen zodat er echt ruimte is voor een gesprek’, schrijft de wijkmanager tot slot. ‘Mocht u in gesprek willen met de gemeente of de stichting, kunt u contact opnemen met mij via 14075, via Facebook, Twitter of via de mail: [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen