PvdA wil weten waar onze afgedankte kunstgrasvelden blijven

Foto: PxHere

De PvdA wil weten waar afgedankte kunstgrasvelden uit Zaanstad naar toe gaan, naar aanleiding van een onderzoek van het televisieprogramma Zembla. Daaruit bleek onder andere dat de enige twee Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met het recyclen van kunstgrasvelden structureel milieuregels overtreden en de oude velden doorverkopen aan particulieren.

De velden liggen torenhoog opgestapeld op bedrijfsterreinen zonder de juiste vergunning en worden gedumpt in het buitenland, ontdekten redacteuren van Zembla. Maar toezichthouders zouden deze gang van zaken gedogen omdat ze niet weten waar ze anders met het afval naar toe zouden moeten.

De bedrijven TUF in Dongen en Vink in Barneveld overtreden structureel meedere wettelijke bepalingen en milieuregels, bleek uit ambtelijke stukken die het onderzoeksprogramma in handen kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Gemeenten betalen tussen de 10.000 en 20.000 euro per veld voor verwerking en recycling.

De PvdA vraagt het college nu of het bij de gemeente en/of het Sportbedrijf Zaanstad bekend is naar welk afvalverwerkingsbedrijf de kunstgrasvelden uit Zaanstad gaan en of ook het college van mening is dat er sprake is van een zorgelijke situatie. Ook wil de PvdA weten hoeveel geld de gemeente inmiddels heeft gespendeerd aan recyclekosten voor kunstgrasvelden en of er een mogelijkheid is om dat bedrag terug te eisen als blijkt dat er helemaal niet gerecycled is.

Een laatste vraag is hoe het nu verder moet met versleten Zaanse kunstgrasvelden, nu duidelijk is geworden dat de afvalbedrijven er een potje van maken.

Reacties

Cookieinstellingen