Politiebonden maken zich klaar voor collectieve acties

Foto: Facebook / Politieacties

De politiebonden maken zich klaar voor collectieve acties. Morgen is op het Hofplein in Den Haag een actie met kaderleden.

De ACP, NPB, ANPV en VMHP stelden zes weken geleden een ultimatum aan de werkgever. Die moest uiterlijk 1 juli reageren op vier punten, waaronder een verzoek om het herstelplan van de bonden op te pakken. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Erik Akerboom lieten passeren en kwamen pas veel later alsnog met – onbevredigende – antwoorden. Een woordvoerder van de bonden noemde dit ‘respectloos’: ‘Het voelt voor velen alsof de politietop een loopje met hen neemt.’

Morgen wordt in Den Haag met de Mars van de uitgeknepen citroenen duidelijk gemaakt dat ‘de blauwe citroen’, oftewel de politie, ’volledig is uitgeperst’. ‘Het water staat de collega’s aan de lippen. Ze zijn strijdbaar en willen de burger dienen, maar niet langer meer ten koste van henzelf,’ aldus de NPB. De reacties van Akerboom en Grapperhaus tonen volgens de bonden aan dat de politietop te maken heeft met ‘een forse gezagscrisis’.

Inschattingsfouten

Uit de brieven van beide gezagsdragers werd duidelijk dat de politietop grote inschattingsfouten heeft gemaakt. Het uitblijven van structurele oplossingen voor problemen en goede arbeidsvoorwaarden maar wel verregaande voorstellen tot flexibilisering schoten iedereen in het verkeerde keelgat. Woedende reacties bij de CAO-sessies van de bonden waren het gevolg.

De 33 punten uit het herstelplan van de politiebonden worden in de antwoorden van Grapperhaus en Akerboom volgens de bonden ‘terzijde geschoven zonder enige inhoudelijke reactie of beweging’. Als beide heren niet snel met iets beters komen, kan het wat de politiemensen in het veld betreft nog een hete zomer worden.

Reacties