Ruim 1700 handtekeningen voor petitie tegen verkeersdrukte op de N203

Een rustig moment op de N203 in Krommenie.
Foto: Google Street View

Ruim 1700 mensen hebben tot nu toe de petitie van het Platform Krommenie ondertekend die de overheid duidelijk moet maken dat ‘het drukke verkeer op de N203, bij de scholen in Krommenie en Saendelft, vooral om gezondheidsredenen moet stoppen’.

De A8 ofwel de Coentunnelweg loopt vanuit het zuiden langs Zaandam, Koog aan de Zaan en Zaandijk voor het bord ‘einde snelweg’ verschijnt in Westzaan en automobilisten over provinciale wegen verder moeten richting de A9. Die route geeft in de beide dorpen een hoop extra verkeer – en dat terwijl met de bouw van met name Saendelft en ook al veel lokale forenzen bijgekomen zijn. De komst van Kreekrijk zal die verkeersbewegingen nog verder doen toenemen.

Volgens het Platform Krommenie is al het verkeer nu al schadelijk voor de gezondheid van ruim 4000 schoolkinderen in Krommenie en Saendelft en omwonenden. Het wil de petitie aanbieden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die in juni met de provincie overlegt over de stagnerende besluitvorming over een verbinding A8-A9.

Wel een verbinding, maar ergens anders

Het Platform Krommenie vindt dat zo’n nieuwe verbindingsweg er moet komen, maar niet door Krommenie en Assendelft. De ondertunneling van de N203 in de bebouwde kom noch een viaduct boven die weg ziet de belangengroep als een alternatief voor de huidige situatie. Bijna een halve eeuw nadat er voor het eerst gepraat werd over een verbinding A8-A9 zit de vaart er nog steeds niet in. En er is een groeiend aantal opponenten.

 

Reacties

article
13968
Petitie Platform Krommenie voor schonere lucht nu ruim 1700 keer getekend
Ruim 1700 mensen hebben tot nu toe de petitie van het Platform Krommenie ondertekend die
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/13968/ruim-1700-handtekeningen-petitie-verkeersdrukte-op-n203/
2018-04-15T11:23:06+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/04/15111634/provincialeweg-Krommenie.png
Actueel