Meer huurwoningen in bezit van private eigenaren

Foto: VectorPortal.com / CC0

Het aantal woningen in de private huursector is in twee jaar tijd met zo’n 67.000 gestegen tot bijna 1,2 miljoen. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster op basis van cijfers over de periode 2021 tot 2023. Onder meer nieuwbouw droeg bij aan die stijging, naast transformaties van bestaande panden en het splitsen van woningen.

Het CBS constateert dat private verhuurders tussen 2021 en 2023 ongeveer 78.000 nieuwe woningen in bezit hebben gekregen. Dat aantal staat gelijk aan 40 procent van alle nieuwe aan de Nederlandse woningvoorraad toegevoegde woningen in die periode. Volgens het statistiekbureau en het Kadaster speelde de aankoop van bestaande woningen een kleinere rol in de gerapporteerde periode. Ongeveer 377.000 verhuurders hebben minder dan tien woningen. Van hen hebben er 302.000 slechts één ter verhuren woning in bezit.

Veelal natuurlijke personen

De verhuurders van huurwoningen in de private sector zijn erg verschillend. Zo kan het onder meer gaan om particuliere verhuurders, maar ook om beleggers en pensioenfondsen. Volgens het CBS bestaat de groep uit zo’n 432.000 private verhuurders. Bijna negen op de tien daarvan zijn natuurlijke personen. De overige verhuurders zijn vennootschappen en wat het CBS ‘overige niet-natuurlijke personen’ noemt. Dit zijn vaak stichtingen, zoals woningstichtingen, verenigingen en kerkelijke organisaties.

https://twitter.com/rtvzaanstreek/status/1784555539625590909

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen