Parkeertarieven Schans jagen ondernemers op stang

Foto: X / @tocadoxlavarita

De op de Zaanse Schans gevestigde Ondernemersvereniging OV1509 tekent protest aan tegen de verhoging van de parkeertarieven die de Stichting de Zaanse Schans eenzijdig heeft doorgevoerd. Ze hebben het advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef in Hoorn ingeschakeld om de gemeente erop te wijzen dat de vijandelijkheden weer zijn losgebroken.

‘Wellicht is bij uw gemeente reeds bekend dat de verhoudingen op de Zaanse Schans sinds enige jaren aan het verslechteren zijn,’ schrijft het kantoor in zalige onwetendheid over de vele aanvaringen, discussies en lijmpogingen die er al zijn geweest. De rust leek zelfs even weergekeerd, maar aan deze stilte voor de storm is nu een einde gekomen. OV1509 keert zich tegen de positie van de stichting als de zelfbenoemde  belangenbehartiger van alle partijen op de Schans, terwijl zij in werkelijkheid de ondernemers niet vertegenwoordigt.

Vermakelijkhedenretributie

Dat steekt temeer aangezien de gemeente de stichting als haar voornaamste gesprekspartner ziet. De door de gemeente aangekondigde verhoging van de Vermakelijkhedenretributie van 25 naar 0,55 eurocent en het tegenvoorstel van de stichting om die in te wisselen voor een verhoging van de parkeertarieven op de Zaanse Schans is de ondernemers volstrekt in het verkeerde keelgat geschoten. Want daar worden alleen zij de dupe van, los van de vraag of het betalen voor parkeren op een openbare plek juridisch wel houdbaar is. Daarover geeft Van Diepen Van der Kroef wat schoten voor de boeg die op het stadhuis vast voor wat extra leeswerk zullen zorgen.

Parkeerkosten

‘Het alternatief zoals voorgesteld door de stichting is nog niet uitgekristalliseerd, maar lijkt in te houden dat de parkeertarieven voor bussen afhankelijk van het seizoen worden verhoogd naar 35, 45 of 55 euro per dag en het parkeertarief voor auto’s naar een vast tarief van vijftien euro per dag. De opbrengst hiervan komt volgens de stichting qua dekking overeen met de verhoging van de Vermakelijkhedenretributie in 2024. Onduidelijk is hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen en hoe de stichting deze gelden aan de gemeente zal gaan overdragen. Uit de brief van de stichting blijkt niet of daar al over is nagedacht. Desondanks heeft de stichting de verhoging van de parkeertarieven vooruitlopend op een overleg met de gemeente hierover reeds verhoogd,’ schrijft het advocatenkantoor.

Langparkeerders

De verhoging is de derde in korte tijd  en diverse touroperators hebben er al bij de ondernemers over geklaagd. Gezien de kosten zullen bezoekers die met de eigen auto komen zo lang mogelijk willen blijven staan, waardoor andere bezoekers die geen plek meer kunnen vinden zullen uitwijken naar de omgeving. ‘Dagjesmensen nemen nu al fietsen mee achterop de auto om na hun bezoek aan de Schans een fietstocht door de Zaanstreek te maken, omdat zij immers toch al betaald hebben voor een hele dag parkeren. Dit zal na verhoging van de parkeertarieven alleen maar erger worden.’

Besteding inkomsten

Het kleine terrein bij de Schans is echter niet bedoeld als het startpunt voor een verkenning van de Zaanstreek: daar is het niet groot genoeg voor. Het invoeren van een systeem waarbij per uur wordt betaald sluit beter aan bij de behoefte van de bezoeker, aldus de ondernemers. Het is ze ook een raadsel wat de stichting met de opbrengsten van de verhoogde parkeertarieven gaat doen, ‘en overigens ook wat zij thans met deze parkeeropbrengsten doet’. ‘Jaarlijks vormen de parkeergelden voor de stichting een enorme inkomstenbron. Zo werd er in het laatste jaar voor de coronacrisis, in 2019, een bedrag van 1.520.938 euro ontvangen, in 2018 1.396.177 en in 2017 1.222.797 euro.’

Ook de jaarlijkse omzet uit de toiletten is zeer hoog: in 2019 231.840 euro. ‘Tegenover
deze enorme omzetten die worden gegenereerd, staan geen investeringen ten behoeve. van deze voorzieningen. De opbrengsten uit het parkeerterrein en de toiletten worden namelijk gebruikt om het eigen vermogen van de stichting te vergroten, terwijl deze opbrengsten beter zouden kunnen worden aangewend voor het investeren in meer parkeerwachten of toiletmedewerkers.’ Want op dat vlak valt er wat de ondernemers begtreft nog wel het een en ander te verbeteren.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen