Rumoer om ‘verbod’ op dieren bij evenementen weer verstomd

Foto: Twitter / X

Het college heeft per brief aan de Sinterklaascomités in Wormerveer en Westzaan en aan de Harddraverij Vereniging Assendelft laten weten niet voornemens te zijn om de subsidies af te schaffen. Daar was veel rumoer over ontstaan nadat ‘onderzoek doen naar de mogelijkheden van’ in een aantal media gemakshalve was weggelaten.

De drie partijen lieten daarop meteen hun ongenoegen blijken en zijn nu uitgenodigd voor een gesprek met als doel om van gedachten te wisselen over de uitgangspunten van de gemeentelijke Nota dierenwelzijn. Alle drie de organisaties lieten in hun reacties nadrukkelijk weten dat het welzijn van de betrokken dieren (ook) bij hen voorop staat. Het verbieden van alle evenementen met dieren in een gemeente is volgens het college wettelijk gezien helemaal niet mogelijk.

Vragen om duidelijkheid

Om onwelkom vermaak met dieren onaantrekkelijker te maken kan wel gegrepen worden naar het weigeren van een gemeentelijke subsidie, en een onderzoek daarnaar werd door het dagelijks bestuur in het vooruitzicht gesteld. Het stadium van daadwerkelijk een financiële barrière opwerpen is in Zaanstad echter nog lang niet bereikt. Dat is het antwoord van het college op vragen van de raadsleden Marianne de Boer (Groep De Boer / Lokaal Zaans), Julie van ’t Veer (CDA), Menno Barends (PVV), Jaap Keijser (POV) en Fidel Lopes (VVD) die om duidelijkheid voor de organisatoren vroegen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen