‘Pijnlijke’ maatregelen in gevangenissen wegens tekort personeel

Foto: Google Street View

Het personeelstekort in de gevangenissen dwingt demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming tot ‘pijnlijke’ maatregelen. Hij gaat mannelijke veroordeelden die wachten op een oproep om hun straf uit te zitten (de zogenoemde zelfmelders) voorlopig niet meer oproepen. Ook zelfmelders die al wel zijn opgeroepen mogen voorlopig thuis blijven.

Het gevangeniswezen kampt met een flink personeelstekort, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer. Daarnaast is er een hoog ziekteverzuim en vertrekt veel personeel. Ook loopt de bezetting van de gevangenissen sinds juni juist weer op. Naast het niet meer oproepen van zelfmelders zal ook gekeken worden met onder meer politie en Openbaar Ministerie hoe de instroom van arrestanten kan worden beperkt. Deze laatste maatregel vraagt volgens Weerwind nog wel om ‘nadere afstemming’. Naast deze stappen op de korte termijn onderzoekt Weerwind mogelijkheden voor de middellange termijn.

Elektronisch toezicht

Hij denkt daarbij onder meer aan het verruimen van de criteria voor de Beperkt Beveiligde Afdelingen. Ook werkt hij aan een voorstel om gedetineerden met een straf tussen twee weken en een jaar een deel van hun straf onder elektronisch toezicht te laten uitzitten. Zij moeten dan wel goed gedrag vertonen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen