Inzet op verder ontmoedigen drankgebruik minderjarigen

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Zaanstad zet zich in om het gebruik van alcohol en andere genotmiddelen terug te dringen onder minderjarigen. Er is een Preventie- en handhavingsplan Alcohol opgesteld waarin regionale samenwerking wordt bepleit en is beschreven hoe scholen, ouders of andere opvoeders en sportverenigingen worden betrokken bij de uitvoering.

Het accent ligt nadrukkelijk op de groep jongeren onder achttien jaar en het bingedrinken. Het is bekend dat de gezondheidsschade van alcoholgebruik het grootst is onder de jeugd vooral omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Ouders hebben een belangrijke rol bij het drinkgedrag van hun kinderen. Wanneer zij het gedogen en onvoldoende afspraken maken verandert er niets. Alcoholverstrekkers kunnen echter een bijdrage leveren door geen alcohol te verkopen of te schenken aan jongeren.

In de horeca en op evenementen wordt gecontroleerd op het naleven van de leeftijdsgrens van achttien jaar. Toezichthouders, BOA’s en de politie werken samen om toe te zien op naleving van de regels. Bij overtredingen wordt door de burgemeester een sanctie opgelegd. De gemeente voert sinds 2015 jaarlijks testkoperonderzoeken uit om na te gaan of supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels geen alcohol aan jongeren verkopen. De verkopers moeten om de identiteitskaart van een persoon vragen en uit de resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat er een stijging is te zien in de naleving van deze regels. Opvallend was wel dat in 2020 bij drie supermarkten en één slijterij onterecht alcohol is verkocht, terwijl deze winkels zich bij het voorgaande testkopersonderzoek wel aan de regels hielden. Verder zijn de snackbars ten opzichte van 2015 en 2016 de regels beter gaan naleven edn dat geldt ook voor de avondwinkels.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen