Aankondiging verkenning raadselachtige plannen Assendelft

Het voormalige Wapen van Assendelft.
Het voormalige Wapen van Assendelft.
Foto: Google Street View

Als eerste stap richting grote planologische ontwikkelingen kent Zaanstad al enige tijd de startnotitie, waarmee de gemeenteraad en inwoners een eerste indruk krijgen van een op stapel staand project. Dan kan het nog alle kanten op en soms leidt het tot niets, zoals op de hoek van de Esdoornlaan en Paul Krugerstraat in Wormerveer. Maar nu is er de aankondiging van een startnotitie.

Waar die over gaat wordt nu nog niet onthuld; alleen de plek. Er zijn bij de gemeente twee ruimtelijke initiatieven rondom het voormalige Wapen van Assendelft aan de Dorpsstraat in Assendelft binnengekomen, staat in een brief aan de gemeenteraad. En daar wil het college bovenop zitten met vroege gesprekken met de indieners. Dat wordt ‘een globale verkenning van het gebied: de kansen, de belemmeringen en de risico’s rondom de initiatieven’.

 

Duidelijker wordt het niet. ‘De initiatieven bevinden zich geografisch dichtbij elkaar, zijn verbonden met elkaar en met dezelfde aspecten en actoren in de omgeving. Het gaat om de twee rood omcirkelde locaties op de luchtfoto. De mogelijke ontwikkelingen dienen, op basis van een goede ruimtelijke ordening, aan te sluiten op de omgeving.’

Op basis van de uitkomsten van de verkenning kunnen dan uitgangspunten voor een startnotitie worden bepaald, zo is het streven. Een onderdeel van de verkenning is een gesprek met de eigenaren in het mogelijke plangebied en dan met name om een gesprek met het restaurant Boss, de tennisclub Overdan, het fanfarecorps Crescendo en de eigenaren van de woningen en andere panden aan de Communicatieweg West. Verder bestaat de verkenning uit een adviesronde vanuit de verschillende beleidsvelden en een brainstormsessie met de initiatiefnemers.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen